Podatek katastralny – wady i zalety
Głosów: 2 (śr. 5)

Podatek katastralny to forma podatku, którego podstawą jest wartość nieruchomości określona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości, przeprowadzonej przez rzeczoznawców majątkowych.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Podatek katastralny ma zastąpić obowiązujący obecnie podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Wprowadzenie podatku katastralnego jest związane nie tylko z przeprowadzeniem powszechnej taksacji nieruchomości, ale przede wszystkim z przeprowadzeniem procesu legislacyjnego oraz symulacji w zakresie wysokości podatku płaconego obecnie, a podatku katastralnego.

Podatek katastralny, jak każda nowa danina, ma swoje zalety i wady.

Przeczytaj: Co to jest podatek katastralny?

Wady podatku katastralnego

Podstawowe wady podatku katastralnego to:

  1. Brak precyzyjnego określenia katalogu zwolnień od podatku katastralnego. Literatura podaje, że od podatku katastralnego zwolnione będą budowle wykorzystywane na potrzeby publicznego transportu kolejowego, linie energetyczne, porty morskie, lotniska, budowle zajęte na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej.
  2. Wprowadzenie nowego podatku katastralnego wiąże się z płaceniem wyższej daniny, co z kolei może prowadzić do zubożenia obywateli.
  3. Skomplikowana forma naliczania podatku katastralnego.
  4. Wzrost kosztów wynajmu nieruchomości.
  5. Zniechęcenie inwestorów do podnoszenia standardu budowanych nieruchomości. Modernizacja budynku wiążę się ze wzrostem jego wartości, a to z kolei przekłada się na wzrost podatku katastralnego.
  6. Wprowadzenia nowego systemu podatkowego wiąże się z przeprowadzeniem powszechnej taksacji kraju, aktualizacji ewidencji gruntów, rocznej aktualizacji i utrzymania systemu informatycznego. Wszystkie te działania wiążą się z ogromnymi kosztami, których poniesienie spadłoby na ”barki” samorządów, a pośrednio również na podatnika.

Zalety podatku katastralnego

Podstawowe zalety podatku katastralnego to:

  1. Zwiększenie wpływów do budżetu samorządów. Podatek katastralny ma stanowić dochód własny gminy. Wzrost dochodu gminy przełoży się prawdopodobnie na zwiększenie terenów inwestycyjnych.
  2. W przypadku zwiększenia wartości nieruchomości, bez konieczności zmiany stawek podatkowych, zwiększa się wpływ do budżetu samorządów.
  3. Wprowadzenie przy obsłudze podatku katastralnego technik informatycznych, przyczyniłoby się do skuteczniejszego przepływu informacji a tym samym do sprawniejszego przekazywania danych i ściągalności podatków.
  4. Ożywienie na rynku nieruchomości.

Przeczytaj: Podatek katastralny w Polsce

Bibliografia:
Joanna Piekut – Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa, Wady i zalety wprowadzenia podatku katastralnego.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Pexels.com

Zostaw komentarz