Ograniczenie odpowiedzialności

Artykuły oraz pozostała treść umieszczona w serwisie http://listaprzetargow.pl/ mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej, tudzież wykładni prawa.

Udostępniane materiały odzwierciedlają jedynie indywidualne poglądy autorów na określone zagadnienia prawne i nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek ich odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich.

Autorzy serwisu nie odpowiadają za szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści opublikowanych w serwisie. Nie ponoszą też żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Artykuły są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny.

Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność, dla własnych potrzeb. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie, zwłaszcza w celach komercyjnych, wymaga zgody autora.

Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za komentarze osób trzecich w jakimkolwiek zakresie.