Jak kupić mieszkanie na licytacji komorniczej – poradnik krok po kroku
Głosów: 27 (śr. 4.7)

Licytacje komornicze stają się coraz popularniejszą metodą na zakup mieszkania. Wiele osób rozważa przystąpienie do tego typu licytacji, ale nie każdy wie, jak się do tego zabrać.

Zakup mieszkania na licytacji może być nie tylko dobrym sposobem na nabycie własnego lokum, ale także ciekawym pomysłem na inwestowanie w nieruchomości.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Licytację zawsze poprzedza ogłoszenie

Komornik, podejmując decyzję o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji, ma obowiązek wywiesić odpowiednie ogłoszenie co najmniej na dwa tygodnie przed jej terminem w budynku sądowym i w lokalu organu gminy właściwych dla miejsca położenia nieruchomości. Jeśli ktoś jest zatem zainteresowany ogłoszeniami o licytacjach komorniczych w danej miejscowości (i miejscowościach sąsiednich) powinien śledzić komunikaty pojawiające się na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, sądzie oraz serwisie Krajowej Rady Komorniczej.

Warto też śledzić naszą stronę internetową Listaprzetargow.pl. Znajdziemy tam informacje o wszystkich przetargach i licytacjach komorniczych odbywających się na terenie całej Polski.

W obwieszczeniu o licytacji znajdziemy szereg bardzo ważnych informacji, zarówno o samej nieruchomości jak i warunkach jej sprzedaży. Będą to przede wszystkim następujące dane:

  • informacja o nieruchomości, która ma być sprzedana: wskazanie miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia i nazwiska dłużnika, numeru księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub oznaczenie zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony,
  • czas i miejsce licytacji,
  • suma oszacowania i cena wywołania,
  • wysokość rękojmi (wadium), którą należy wpłacić przystępując do przetargu,
  • czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Oprócz tych, wymaganych prawem informacji, w obwieszczeniach często znajdują się także inne przydatne dane, a niekiedy nawet zdjęcia nieruchomości, na podstawie których można – przynajmniej wstępnie – ocenić stan techniczny mieszkania.

Warto rozmawiać z komornikiem

Kiedy znajdziemy już mieszkanie, w które bylibyśmy w stanie zainwestować, kolejnym krokiem powinna być wizyta w biurze komornika. To właśnie komornik – lub osoba zatrudniona w jego biurze i odpowiedzialna za daną nieruchomość – będzie nam w stanie udzielić wielu niezbędnych informacji dotyczących mieszkania, które chcemy kupić.

Warto tutaj podkreślić, że nie należy bać się czy unikać rozmów z komornikiem. Mimo że jest on osobą urzędową, zależy mu – a przynajmniej powinno zależeć – na sprzedaży mieszkania po jak najwyższej cenie. Stąd powinien – w miarę możliwości – odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania dotyczące stanu faktycznego i prawnego nieruchomości.

W biurze komornika powinien znajdować się także operat szacunkowy mieszkania. W operacie tym umieszczone są zazwyczaj zdjęcia nieruchomości. Znajdziemy w nim także ceny transakcyjne podobnych nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie.

Przed przystąpieniem do licytacji warto także przejrzeć księgę wieczystą nieruchomości, a zwłaszcza działy III i IV, gdzie umieszczone są zapisy dotyczące obciążeń nieruchomości i ustanowionych hipotek. Numer księgi wieczystej znajdziemy w ogłoszeniu o licytacji oraz w operacie szacunkowym nieruchomości.

Warto też spróbować obejrzeć mieszkanie. Zgodnie z przepisami, osoby chcące wziąć udział w licytacji mają prawo obejrzenia mieszkania na dwa tygodnie przed jej terminem. W praktyce jednak wyegzekwowanie tego uprawnienia bywa trudne, bo mieszkanie najczęściej jest zamieszkane przez lokatorów, którzy nie zawsze są chętni, żeby wpuszczać potencjalnego nabywcę do środka.

Warto jednak próbować rozmawiać z lokatorami. Często jest bowiem tak, że sprzedaż mieszkania w drodze licytacji komorniczej także dla nich jest w jakimś sensie rozwiązaniem ich problemów. Z kolei dla potencjalnego nabywcy rozmowa taka może odpowiedzieć na szereg istotnych pytań dotyczących praw osób zamieszkujących dany lokal po jego ewentualnym zakupie.

Przeczytaj również: Jak kupić mieszkanie w przetargu – poradnik krok po kroku

Trzeba wpłacić wadium

Przystępując do przetargu należy złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli wartości nieruchomości wynikającej z operatu szacunkowego. Wadium powinno być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banku lub przelane na konto komornika.

Warto wiedzieć, że wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu oznacza to, że kwota wadium powinna być uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej dzień przed licytacją.

W przypadku wygranej licytacji wadium zaliczane jest na poczet ceny lokalu, w przypadku przegranej – podlega zwrotowi.

Cena wywoławcza nieruchomości przy licytacji komorniczej wynosi 3/4 ceny oszacowania w trakcie pierwszej licytacji i 2/3 ceny oszacowania w trakcie drugiej. W tym trybie przeprowadzane są jedynie dwie licytacje. W przypadku braku chętnych w drugiej licytacji, nie obniża się ponownie ceny.

Jak przebiega licytacja

Licytacja komornicza odbywa się publicznie w obecności sędziego. Przetarg zaczyna się od podania przez komornika ceny wywoławczej, minimalnej wysokości postąpienia i wezwania do licytowania. Następnie licytanci podają ustnie swoją ofertę, a postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania (z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych).

W trakcie licytacji cena wywoławcza mieszkania może być podbijana dowolną ilość razy. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferował wyższą cenę. Licytację wygrywa ten oferent, który zaproponuje najwyższą kwotę.

Po zamknięciu przetargu sąd wydaje postanowienie o udzieleniu przybicia. Gdy postanowienie to się uprawomocni, sąd wzywa nabywcę do wpłacenia reszty ceny i określa termin wpłaty tej kwoty.

Gdy nabywca zapłaci wylicytowaną cenę nabycia (wlicza się do niej wpłacone wcześniej wadium), sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, które przenosi własność na nabywcę. Na podstawie tego postanowienia można dokonać zmian w księdze wieczystej nieruchomości oraz w katastrze.

Warto wiedzieć, że nabywający nieruchomość w trakcie licytacji komorniczej nie zawiera już żadnej innej umowy przeniesienia własności przed notariuszem. Akt notarialny zastępuje w tym przypadku sądowe prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcie: Unsplash.com

Zostaw komentarz