Kategoria

Ewidencja gruntów i budynków

Kategoria

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, dokumenty takie jak: wypis z rejestru budynków czy wypis z kartoteki budynków udostępniane są przez starostę właścicielowi nieruchomości, władającemu bądź innemu podmiotowi, który posiada w tym zakresie interes prawny (Art. 24, ust.5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, zwane w skrócie „wypis i wyrys z rejestru gruntów”, to dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wielu czynności prawnych, m.in. takich jak:

  • założenie księgi wieczystej,
  • postępowanie sądowe w sprawie zasiedzenia,
  • ujawnienie budynku w księdze wieczystej,
  • sporządzenie aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny).