4.6/5 - (48 votes)

Jeżeli planujemy finansować zakup nieruchomości kredytem hipotecznym warto już na wstępie zastanowić się z jakimi kosztami będzie się to wiązało.

Miesięczna wysokość raty zależy od kilku czynników:

 1. Kwota kredytu – ile pieniędzy planujemy pożyczyć,
 2. Okres kredytowania w latach – czas w jakim planujemy spłacić kredyt – im dłuższy tym mniejsza rata miesięczna, ale też większa całkowita kwota odsetek, które zapłacimy bankowi,
 3. Oprocentowanie, na które składa się:
  • stopa procentowa (w przypadku kredytów w PLN – WIBOR) – stopa procentowa, po której banki pożyczają pieniądze między sobą, wysokość aktualnych stóp możemy sprawdzić np. na stronach bankier.pl, money.pl,
  • marża banku – indywidualnie ustalana z bankiem,
 4. Typ raty:
  • malejąca – w całym okresie kredytowania płacimy taką samą wysokość kapitału, w początkowym okresie takie raty są wyższe od równych, ale też w całym okresie kredytowania suma spłaconych odsetek jest mniejsza, ten typ raty wymaga większej zdolności kredytowej,
  • równa – w całym okresie kredytowania płacimy stałą ratę kapitałowo-odsetkową, zmienia się tylko proporcja kapitału i odsetek w racie, raty równe przez pierwszy okres są niższe od malejących, ale w całym okresie kredytowania suma spłaconych odsetek jest wyższa, ten typ raty wymaga mniejszej zdolności kredytowej.

Dzięki naszemu kalkulatorowi rat kredytu hipotecznego w kilka sekund dowiesz się, jaka będzie wysokość Twoich rat – w zależności od podanych parametrów.

Parametry kredytu
Kwota kredytu
Okres kredytowania lat
Stopa procentowa (WIBOR) %
Marża %
Oprocentowanie %
Raty kredytu

 

 

 

Kredyt hipoteczny – kompendium wiedzy

1. Jak wziąć kredyt na mieszkanie?

Wiele osób zastanawia się, jak wziąć kredyt na mieszkanie. Chociaż sprawa wydaje się zawiła, przez liczną „papierologię” przeprowadzi nas dobry doradca kredytowy. To on powie nam krok po kroku co robić, jakie dokumenty zebrać, a także na jakie kwestie zwrócić największą uwagę. To również on wytłumaczy nam każdy punkt umowy kredytowej. Naszą przygodę z kredytem mieszkaniowym powinniśmy zacząć zatem od wizyty u sprawdzonego (najlepiej polecanego przez innych) eksperta.

2. Kto może ubiegać się o kredyt hipoteczny?

O kredyt hipoteczny może ubiegać się każdy – nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć odpowiednie dokumenty i wniosek. O tym, komu zostanie przyznany, decyduje bank. Wiadomo jednak, że niektóre osoby mają łatwiej…

3. Warunki kredytu hipotecznego

Zasadniczym warunkiem kredytu hipotecznego jest zabezpieczenie długu przez bank tj. hipoteka. Do czasu spłaty kredytu mamy ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Na przyznanie nam kredytu hipotecznego przez bank wpływa wiele kwestii. Najważniejsze są jednak:

 • kwestie formalne,
 • zdolność kredytowa.

Oczywiście, powyższe uzależnione są od wielu czynników. Obydwie kwestie zostały wyjaśnione poniżej.

Cykl artykułów "Jak wziąć kredyt hipoteczny?"

Ten artykuł jest częścią cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z kredytem hipotecznym. Każdy z artykułów możesz czytać osobno, kompleksową wiedzę uzyskasz jednak po przeczytaniu wszystkich:

 1. Kredyt hipoteczny krok po kroku
 2. Dokumenty wymagane do wniosku o kredyt hipoteczny
 3. Zdolność kredytowa – czym jest i jak ją sprawdzić?
 4. Wkład własny do kredytu hipotecznego
 5. Oprocentowanie kredytu hipotecznego
 6. WIBOR – czym jest i jak wpływa na ratę kredytu?
 7. WIRON – czym jest i jak wpłynie na ratę kredytu hipotecznego?
 8. Marża kredytu hipotecznego
 9. Stopy procentowe a wysokość rat kredytu hipotecznego
 10. Prowizja bankowa za udzielenie kredytu hipotecznego
 11. Prowizja czy marża – co jest ważniejsze przy kredycie hipotecznym
 12. Raty równe czy malejące – co wybrać?
 13. Kalkulator rat kredytu hipotecznego
 14. Na ile lat wziąć kredyt hipoteczny
 15. Umowa kredytu hipotecznego – na co zwracać szczególną uwagę
 16. Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej
 17. Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej
 18. Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym
 19. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego
 20. Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość
 21. 7 najczęściej popełnianych błędów przy zaciąganiu kredytu hipotecznego
 22. 20 powodów odmowy kredytu hipotecznego… i jak ich uniknąć
 23. Refinansowanie kredytu hipotecznego – na czym polega i jak to zrobić
 24. Przewalutowanie kredytu hipotecznego
 25. Wakacje kredytowe – jak zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego
 26. Promesa kredytowa – co oznacza i jak ją uzyskać?
 27. Kredyt na remont mieszkania lub domu
 28. Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania z licytacji komorniczej

4. Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to jeden z wielu czynników decydujących o przyznaniu kredytu. Każda instytucja finansowa posiada własny wzór jej oceny. W większości przypadków na zdolność kredytową wpływają: wysokość uzyskiwanych dochodów oraz wysokość ponoszonych wydatków (w tym aktualne zobowiązania, np. spłata innych kredytów). Dodatkowo, ważną kwestią jest historia kredytowa – czym większa, tym lepsza. Brak informacji w BIK bądź problemy z rzetelnym regulowaniem wcześniejszych rat obniżają naszą wiarygodność w oczach banku. Instytucja finansowa bierze pod uwagę również nasz wiek, wielkość posiadanych oszczędności (wkład własny), koszty utrzymania rodziny, a także źródło dochodów.

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?
Możliwości jest wiele. Zdolność kredytową można sprawdzić w BIK, za pomocą kalkulatorów kredytów hipotecznych, w banku bądź za pośrednictwem infolinii banku.

5. Wkład własny

Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny należy posiadać co najmniej 20 proc. wkładu własnego. Bank może udzielić nam kredytu na specjalnych warunkach, z niższym wkładem własnym, jednakże zmuszeni będziemy zapłacić ubezpieczenie od wkładu własnego. W zależności od instytucji może być ono w formie wyższej marży bądź jednorazowej opłaty.

Przeczytaj: Wkład własny do kredytu hipotecznego

6. Prowizja banku – opłata na rzecz banku z tytułu przyznania uruchomienia środków

Prowizja banku jest to jednorazowa opłata na rzecz instytucji finansowej, z tytułu przyznania kredytu hipotecznego. Prowizja ustalana jest w procentach od wartości kredytu.

Równie ważnym kosztem jest marża banku. Marża banku jest to stała składowa rocznego oprocentowania kredytu hipotecznego.

Na oprocentowanie kredytu składa się nie tylko marża banku, ale również zmienna składowa oparta na wskaźniku WIBOR (tylko dla kredytów w rodzimej walucie). WIBOR to nic innego jak stopa procentowa, po jakiej poszczególne banki udzielają sobie pożyczek. Ta ustalana jest codziennie, zgodnie z określonym schematem. Jej wzrost przekłada się na konieczność płacenia wyższych rat, zaś spadek – analogicznie – sprawia, że te są niższe.

Prowizja czy marża banku

W tej kwestii sprawa jest prosta, decydując się na kredyt hipoteczny o krótkim okresie kredytowania, lepiej wybrać rozwiązanie o zerowym koszcie startowym – nawet mimo wyższej raty. W przypadku dłuższego okresu kredytowania ważna jest jak najniższa marża – koszt startowy możemy zignorować.

Przeczytaj: Prowizja bankowa za udzielenie kredytu hipotecznego

7. Raty kredytu hipotecznego

Rata każdego kredytu składa się z dwóch części:

RATA KREDYTU = CZĘŚĆ KAPITAŁOWA + CZĘŚĆ ODSETKOWA

Część kapitałowa – jak sama nazwa wskazuje – to część naszego zobowiązania, o które regularnie maleje faktyczne saldo kredytu.

Część odsetkowa to zarobek banku liczony od części kapitałowej. Odsetki stanowią iloczyn obecnego salda zadłużenia oraz stopy procentowej. Jako że zadłużenie maleje (bo je spłacamy), odsetki również będą maleć.

Raty równe czy raty malejące – co wybrać?

W przypadku rat równych, comiesięczna płatność pozostaje taka sama – w każdym miesiącu płacimy dokładnie taką samą kwotę (przy założeniu niezmienności stopy WIBOR). Pierwsze płatności przy ratach równych to odsetki, część kapitałową zaczynamy spłacać wraz z kolejnymi miesiącami.

Przy racie malejącej zmienia się wysokość płaconych odsetek, nie zaś części kapitałowej. Raty malejące – jak sama nazwa wskazuje – są mniejsze wraz z ich upływem.

Zaletą pierwszego rozwiązania jest to, iż rata jest zawsze taka sama, a co za tym idzie, łatwiej umieścić wydatek w comiesięcznym budżecie domowym. Przy ratach równych banki uwzględniają niższą zdolność kredytową, aniżeli przy ratach malejących. I w pierwszych miesiącach rata równa jest niższa niż rata malejąca. Nie da się jednak ukryć, że kredyt z ratami równymi jest nieco droższy, aniżeli z malejącymi.

Raty równe sprawdzają się przy osobach, które pozyskane dzięki nim różnice zainwestują, nie zaś wydadzą na konsumpcję. Raty malejące wymagają większej zdolności kredytowej, aczkolwiek finalnie są tańsze. Jedynie początkowo znacząco obciążają budżet kredytobiorcy. Uwaga! Raty malejące są dedykowane osobom, które pragną spłacić kredyt przed terminem.

Przeczytaj: Raty równe czy malejące – co wybrać?

Jak obliczyć wysokość raty kredytu?

Aby obliczyć wysokość raty kredytu – przynajmniej tą przybliżoną – warto skorzystać z kalkulatorów hipotecznych znajdujących się w sieci, w tym także na naszej stronie. Większość banków posiada na swojej stronie własne narzędzia, które szacują wysokość comiesięcznego zobowiązania, z uwzględnieniem rodzaju rat.

8. Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Oprocentowanie to wyrażona w procentach wartość, na podstawie której instytucja finansowa oblicza odsetki – swoje wynagrodzenie za pożyczenie nam pieniędzy.

Na oprocentowanie kredytu hipotecznego składają się dwie zmienne: marża banku oraz WIBOR (Dla kredytów w walucie rodzimej. Patrz punkt 6.).

Marża jest zawsze stała i może zostać zmieniona jedynie za obopólną zgodą. Jej wysokość zależna jest od wielu kwestii, o których pojęcie mają tylko specjaliści w tym zakresie. WIBOR jest to oprocentowanie zmienne.

Przeczytaj: Oprocentowanie kredytu hipotecznego

9. Odsetki kredytu hipotecznego

Tak jak wspomniano w punkcie 7., odsetki kredytu hipotecznego są częścią składową jego comiesięcznej raty. Suma odsetek jest to natomiast całkowita kwota odsetek należnych bankowi.

10. Koszty okołokredytowe

Koszty kredytu hipotecznego to coś więcej, aniżeli odsetki i ewentualna prowizja. Dodatkowo musimy wziąć pod uwagę:

 • Operator szacunkowy rzeczoznawcy.
 • Ubezpieczenie pomostowe. Koszt ponoszony do momentu prawomocnego ustanowienia hipoteki na rzecz banku. Zazwyczaj w formie większej marży.
 • Ubezpieczenie na życie. Określony procent od kwoty kredytu.
 • Ubezpieczenie nieruchomości.
 • Ubezpieczenie od utraty pracy.
 • Koszty dodatkowych produktów (konto bankowe, karta kredytowa karta płatnicza, konto oszczędnościowe).

Przeczytaj: Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym

11. Całkowity koszt kredytu hipotecznego

Na całkowity koszt kredytu hipotecznego składają się: odsetki kredytu hipotecznego (marża + WIBOR), prowizja banku za udzielenie kredytu (opłata na rzecz banku z tytułu przyznania uruchomienia środków) oraz tzw. koszty okołokredytowe (wycena nieruchomości, ubezpieczenia, dodatkowe usługi, podatek od czynności cywilno-prawnych i inne).

Kwota kredytu, a całkowity koszt kredytu hipotecznego

Kwota kredytu – kwota, którą pożyczasz od banku (ta, którą dostajesz na konto).

Całkowity koszt kredytu – suma odsetek, prowizji i kosztów okołokredytowych.

Całkowita kwota do zapłaty – suma kwoty kredytu oraz całkowitych kosztów kredytu.

12. Okres spłaty kredytu hipotecznego

Nie możemy starać się o kredyt hipoteczny, jeżeli nasza zdolność kredytowa nie umożliwia nam spłacania zaciągniętej pożyczki przez co najmniej 25 lat. Nie oznacza to jednak, że nie możemy wziąć kredytu na mniejszy czy większy okres czasu.

Na jaki okres wziąć kredyt hipoteczny?

Standardowy okres kredytowania w Polsce wynosi 30 lat. Czym krótszy, tym większą ratę zapłacimy. Kredyt hipoteczny możemy zaciągnąć w złotówkach bądź walucie obcej na okres od 5 do 35 lat.

Harmonogram spłat kredytu hipotecznego

O tym „co”, „kiedy” i „w jakiej wysokości” mówi nam harmonogram spłaty kredytu hipotecznego. Sporządzany przez bank dokument (zazwyczaj w formie tabelki) – integralna część umowy – uwzględnia kwotę odsetek oraz kapitału, ogólną wysokość następujących po sobie rat, a także terminy ich spłaty.

13. Dokumenty niezbędne do złożenia zapytania o kredyt hipoteczny

Aby wnioskować o kredyt hipoteczny, należy zebrać określony zestaw dokumentów. Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest kompletność. Jeżeli zależy nam na szybkim otrzymaniu pieniędzy, warto dołożyć wszelkich starań, aby zebrać wszystko co konieczne. Wniosek o kredyt hipoteczny to jedno, ale do jego bezproblemowej weryfikacji niezbędne jest kilka innych dokumentów. Lista dokumentów do kredytu hipotecznego zależna jest od naszej indywidualnej sytuacji, sytuacji prawnej nieruchomości, a także tytułu uzyskiwania dochodu.

Podstawowe dokumenty osobiste niezbędne do wydania decyzji kredytowej:

 • Dokumenty osobiste. Kwestia ta jest oczywista. Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny jest niemożliwe bez ksera bądź skanu (czytelnego i całościowego) dowodu osobistego, prawa jazdy oraz paszportu.
 • Akt rozwodowy. Chociaż nikt z nas nie chce dzielić się historią swojego życia, rozwodnicy zobowiązani są przygotować prawomocny akt rozwodowy.
 • Rozdzielność majątkowa. Będąc w związku małżeńskim nie na zasadach wspólnoty majątkowej, zmuszeni jesteśmy dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczny dokument poświadczający rozdzielność majątkową.
 • Wyrok alimentacyjny. Podobnie jak w przypadku aktu rozwodowego, chociaż nie chcemy, musimy udostępnić bankowi prawomocny dokument potwierdzający wysokość alimentów.
 • Umowa przedwstępna. Nie zapominajmy również o dokumencie określającym zasady nabycia nieruchomości.

Dokumenty wynikające z rodzaju nieruchomości:

 • Podstawa nabycia nieruchomości. Dokument potwierdzający, iż dana nieruchomość jest własnością swoich właścicieli (akt kupna-sprzedaży, akt darowizny, potwierdzenie nabycia spadku etc.).
 • Księga Wieczysta (KW) nieruchomości. Wpis z centralnego rejestru KW. Uwaga! Większość instytucji finansowych przyjmuje wydruki z e-bazy.
 • Zaświadczenie o kredycie. Tylko wtedy, gdy kupowana przez nas nieruchomość jest zabezpieczona kredytem hipotecznym.
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej + zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych. Tylko wtedy, gdy dana nieruchomość nie widnieje w KW.
 • Wypis + wyrys z rejestru gruntów, budynków + mapa ewidencyjna. Tylko dla działek i budynków jednorodzinnych.
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego + plan zabudowy.
 • Dokument potwierdzający metraż powierzchni użytkowej.
 • Wycena nieruchomości. Uwaga – koniecznie wykonana przez certyfikowanego rzeczoznawcę majątkowego.
  Kosztorys. Zależnie od wybranej przez nas opcji może być to kosztorys budowy, przebudowy bądź adaptacji.

Dokumenty dla nieruchomości z rynku pierwotnego:

 • Dokumenty rejestracyjne inwestora zastępczego.
 • Podstawa nabycia nieruchomości. Uwaga – nie dotyczy inwestycji deweloperskich i spółdzielczych.
 • Wypis + wyrys z rejestru gruntów, budynków + mapa ewidencyjna. Jak wyżej.
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego + plan zabudowy.
 • Promesa bezciężarowego wydzielenia nieruchomości. Tylko dla nieruchomości obciążonych kredytem deweloperskim.
 • Pozwolenie na budowę.
 • Pozwolenie na użytkowanie bądź zgłoszenie zakończenia budowy.
 • Projekt techniczny budynku. Uwaga – nie dotyczy inwestycji deweloperskich i spółdzielczych.
 • Dziennik budowy. Uwaga – nie dotyczy inwestycji deweloperskich i spółdzielczych.
 • Kosztorys. Jak wyżej.
 • Wycena nieruchomości. Jak wyżej.
 • Księga Wieczysta (KW) nieruchomości. Jak wyżej.

Dokumenty wynikające z tytułu umowy o pracę:

 • Zaświadczenie o zarobkach.
 • Wyciągi bankowe. Do pobrania online.
 • Zaświadczenie o podstawie naliczania składek ZUS. Tylko, gdy nasze wynagrodzenie nie wpływa na konto bankowe.
 • Zaświadczenie o dochodzie z US.
 • Umowa o pracę.
 • Promesa zatrudnienia. Tylko, dla umowy na czas określony.

Dokumenty wynikające z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej:

 • Dokumenty rejestracyjne.
 • Zaświadczenie o dochodzie z US.
 • Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami.
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami.
 • Dokumenty księgowe potwierdzające dochód.
 • Opinia bankowa nt. firmowego rachunku bankowego.

Dokumenty wynikające z tytułu umowy zlecenie bądź umowy o dzieło:

 • Dokumenty osobiste. Jak wyżej.
 • Zaświadczenie o zarobkach.
 • Wyciągi bankowe.
 • Potwierdzenia uzyskiwania dochodu.

Oczywiście, każdy bank może wymagać dodatkowych dokumentów, wynikających z indywidualnej polityki danej instytucji finansowej. Warto zwrócić uwagę, by każdy z wymienionych wyżej „papierków” był aktualny. Wiele z nich posiada datę ważności.

14. Waluta kredytu hipotecznego

W jakiej walucie kredyt hipoteczny będzie dla nas najkorzystniejszy? Warto mieć na uwadze, że mało który bank udziela kredytu w innej walucie, aniżeli złotówka. Wniosek o kredyt walutowy wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań.

Zasada w tej kwestii brzmi następująco: kredyt należy brać w walucie, w której się zarabia. Dzięki temu unikniemy kosztów związanych z ryzykiem kursowym. Niezależnie jaką walutę wybierzemy – nawet złotówki – z każdą wiąże się jakieś ryzyko wynikające ze zmiennej stopy procentowej. Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny wyliczany jest zawsze po kursie kupna, zaś spłacany po kursie sprzedaży banku (tzn. spread walutowy). Czym krótszy okres kredytowania, tym wyższe koszty związane ze spreadem walutowym.

15. Jak długo trwa załatwienie kredytu hipotecznego?

Jeżeli będziemy postępować zgodnie z planem, istnieje spora szansa, że uda nam się załatwić kredyt hipoteczny w mniej niż dwa miesiące. Wiele zależy od banku, a także od naszego własnego podejścia.

 • Wizyta u doradcy kredytowego. Aby uniknąć „błądzenia po temacie”, warto zawczasu przygotować listę pytań do eksperta. Przewidywany czas: od 1 do 7 dni roboczych.
 • Poszukiwanie własnego M4. Jeżeli mamy już jakąś nieruchomość na oku tj. zapoznałeś się z rynkiem, możesz pominąć ten punkt. Przewidywany czas: od 1 dnia do późnej starości.
 • Weryfikacja dokumentów znalezionej nieruchomości. Kwestią tą zajmuje się doradca kredytowy. Przewidywany czas: od 1 do 30 dni.
 • Podpisanie umowy przedwstępnej bądź rezerwacyjnej, ewentualnie deweloperskiej. Jeżeli nie jesteśmy trudnymi Klientami, całość nie powinna trwać dłużej niż 1 tydzień.
 • Złożenie wniosków kredytowych do poszczególnych instytucji finansowych. Komplementowaniem i składaniem dokumentów również zajmuje się doradca kredytowy. To on powie nam co robić. Przewidywany czas: od 1 do 10 dni.
 • Analiza wniosku kredytowego. Teoretycznie trwa 21 dni. Jako że teoria nie ma nic wspólnego z praktyką, przewidywany czas wynosi od 2 do 8 tygodni.
 • Decyzja kredytowa. Pozostały ostatnie formalności. Jeżeli bank zechce udzielić nam kredytu, jednocześnie poprosi nas o uzupełnienie kwestii formalnych. Przewidywany czas: od 1 do 14 dni.
 • Podpisanie umowy kredytowej. Warto poświecić 7 dni na analizę umowy kredytowej. Ta nam nie ucieknie, a jej zapisy będą respektowane przez kolejne lata.
 • Wypłata kredytu. Warunki wypłaty kredytu wynikają z podpisanej wcześniej umowy i różnią się w zależności od rodzaju nieruchomości (rynek pierwotny bądź wtórny). Przewidywany czas: od 1 do 3 tygodni.

Przeczytaj: Kredyt hipoteczny krok po kroku

16. Najczęstsze błędu popełniane przy kredycie hipotecznym

Większość z nas traktuje kredyt hipoteczny jako coś całkowicie powszechnego, niczym codzienny spacer po świeże bułki. Ten, chociaż popularny, jest jedną z największych inwestycji naszego prywatnego życia. Zobowiązania kredytowe nierzadko trwają kilkadziesiąt lat. Czas mija nieubłaganie, jednakże miesiąc w miesiąc zobowiązani jesteśmy regulować kolejne koszty związane z tą jedną, pozornie nieistotną decyzją. Przed podpisaniem odpowiednich dokumentów, warto przemyśleć każdy – nawet najdrobniejszy – szczegół. Jeden błąd pociąga za sobą poważne konsekwencje – głównie finansowe. Chyba nikt z nas nie chce obarczać swoimi problemami rodziny i bliskich.

Jakich błędów unikać?

 • Nie bierz kredytu hipotecznego w banku, z którego posiadasz większość produktów (rachunek, karta kredytowa, konto oszczędnościowe). Mitem jest, że tylko nasz „własny” bank zagwarantuje nam najlepsze warunki kredytu. To właśnie nowi – nie stali – klienci dostają najatrakcyjniejsze propozycje.
 • Nie kupuj kota w worku. Zanim zdecydujesz się wziąć kredyt hipoteczny pod konkretną nieruchomość, przeprowadź dokładne rozpoznanie. Nawet najmniejsze nieścisłości w dokumentach mogą sugerować, że „coś jest nie tak”. Problemów może być tysiące – sam wpis w księdze wieczystej nie rozwiąże nawet ¼ z nich.
 • Nie traktuj umowy przedwstępnej (i zadatku) jako potwierdzenie otrzymania kredytu. Umowa przedwstępna to umowa przedwstępna – kolejny świstek na długiej liście dokumentów. Tylko końcowa umowa kupna-sprzedaży gwarantuje nam uzyskanie kredytu. Jeśli chodzi o zadatek, przed podpisaniem umowy przedwstępnej, warto upewni
  się, że jest on zwrotny. W innym przypadku wpłacone pieniądze mogą przepaść – w zależności od polityki danego banku.
 • Nie zapominaj, że nie jesteś specjalistą od kredytów. Przejdź do punktu 19.
 • Nie bądź zbyt pewny siebie. Pamiętaj, że mimo zdolności kredytowej Twój wniosek może zostać odrzucony. Dlaczego? Powodów może być co najmniej kilkadziesiąt. Wystarczy, że bank w danej chwili nie chce udzielać kredytów. Oczywiście, Ty się o tym nie dowiesz, ale pieniędzy również nie otrzymasz.
 • Nie ufaj rankingom kredytów hipotecznych. Teraz przejdź do punktu 18.
 • Nie ignoruj marży produktu. Marża to koszt, a koszty pokrywamy z naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Są transakcje, w których marża – ze względu na nasze własne priorytety – nie jest najważniejsza. Nigdy jednak nie powinniśmy jej pomijać.
 • Nie podpisuj żadnych dokumentów pod wpływem presji/emocji. Branie kredytu hipotecznego pod wpływem presji – „bo żona mi kazała” albo pod wpływem emocji – „Boże, gdzie ja teraz będę mieszkać”, to stanowczo zły pomysł. Nie ma co ukrywać, analiza umowy kredytowej jest nudna. Jest jednak konieczna, jeżeli nie chcemy, by w późniejszych dniach kredyt spędzał nam sen z powiek. Pamiętajmy, podpisujemy dokument, którego warunki będą obowiązywać nas przez kilkadziesiąt lat.
 • Nie zapominaj o ubezpieczeniu na życie. Większość z nas nie planuje „wycieczki na tamten świat”, jednakże wypadki chodzą po ludziach. Jeżeli nie chcemy, by nasze dzieci czy inny spadkobiercy śnili o krwiożerczych bankach, warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu. Instytucje finansowe nigdy nie odpuszczają – zgłoszą się po kolejną ratę dokładnie w tym terminie co dotychczas.

Przeczytaj: 7 najczęściej popełnianych błędów przy zaciąganiu kredytu hipotecznego

17. Kalkulator kredytu hipotecznego

Kalkulator rat kredytu hipotecznego to wygodne e-rozwiązanie, które przybliży nam ogólne koszty kredytu, a także poziom rat kredytowych – z uwzględnieniem wszystkich możliwych odmian. Kalkulator kredytu sprzyja analizie poszczególnych ofert bankowych. Uwaga! Kalkulator hipoteki przydaje się przede wszystkim przy wstępnym rozeznaniu w temacie.

18. Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny?

Wybór najlepszego kredytu hipotecznego jest procesem skomplikowanym – długim i żmudnym. Analizowanie wszystkich „za” i „przeciw”, wyliczanie kosztów, szereg dodatkowych kwestii, o których nawet nam się nie śniło – jest tyle rzeczy, o których musimy pamiętać. Czy uda nam się samodzielnie wybrać najlepszą opcję? Może jakiś niewielki odsetek ludzi da sobie radę z tą rozległą biurokracją i „bankowymi” kruczkami… Lepszym rozwiązaniem wydaje się jednak współpraca z doradcą kredytowym. On bez wątpienia pomoże nam wybrać ofertę dostosowaną do naszych potrzeb i preferencji.

Porównywarka kredytów hipotecznych

Porównywarki kredytów hipotecznych i wszelkiego rodzaju rankingi to zwyczajne uproszczenie tematu. Opisywany produkt jest na tyle skomplikowany, zależny od wielu – nierzadko indywidualnych – kwestii, że zwykła tabelka czy kilkulinijkowy opis nie oddadzą istoty problemu. Pamiętajmy, że samo przyjęcie czy odrzucenie wniosku bądź też ewentualne koszty wynikają nie tylko z polityki banku, ale również naszej własnej historii kredytowej, dochodu, wkładu własnego, rodzaju nieruchomości i wielu innych rzeczy.

19. Czy warto korzystać z pomocy doradcy kredytowego?

Wiele osób zastanawia się, czy warto korzystać z pomocy doradcy kredytowego. Nikt z nas nie zabiera się za naprawę auta, mając do tego „dwie lewe ręce”. Większość z nas nie zna się na szeroko pojętych kredytach. Nie ma w tym nic złego. Wszak nie ma na tym świecie ludzi, którzy pojęliby całą jego mądrość.

Rolą doradcy kredytowego jest pomoc w wyborze najkorzystniejszego dla nas rozwiązania. To on ustala, ile kredytu możemy uzyskać (zdolność kredytowa), a także sprawdza poszczególne kalkulatory bankowe (każda instytucja ma inny). Co więcej, doradca kredytowy pomaga również w zbieraniu i wypełnianiu wymaganych dokumentów, a także monitoruje sprawę bezpośrednio po złożeniu wniosku. Mówiąc prościej, opiekuje się nami aż do momentu uruchomienia kredytu.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcie: Pexels.com

Zostaw komentarz