Wadium – bez niego nie przystąpisz do przetargu ani licytacji
Głosów: 100 (śr. 4.9)

Wadium, zwane w niektórych przypadkach rękojmią, to zabezpieczenie na wypadek, gdyby zwycięzca przetargu lub licytacji nie chciał ostatecznie nabyć wylicytowanego mieszkania czy domu.

Wadium to określona kwota pieniędzy, którą wpłaca się jeszcze przed przystąpieniem do licytacji. Najczęściej jest to 10% ceny wywoławczej nieruchomości, którą zamierzamy nabyć. Bez wpłaty wadium nie zostaniemy dopuszczeni do wzięcia udziału w licytacji lub przetargu.

Wadium jest dla sprzedającego (komornika, syndyka, gminy czy spółdzielni mieszkaniowej) swego rodzaju gwarancją, że kupujący, który wygra przetarg, nie będzie uchylał się od zawarcia ostatecznej umowy przeniesienia własności ani od wpłaty całości ceny nabycia.

Gotówka, przelew lub książeczka mieszkaniowa – jak wpłacić wadium?

Wysokość wadium, termin i sposób jego wpłaty zawsze określony jest w ogłoszeniu o przetargu albo licytacji. Najczęściej możliwe są trzy sposoby zapłaty:

 • gotówką (np. w kasie spółdzielni mieszkaniowej, w biurze komornika);
 • przelewem na numer konta podany w ogłoszeniu;
 • przez złożenie książeczki oszczędnościowej z upoważnieniem do podjęcia wkładu odpowiadającego wysokości rękojmi.

W obwieszczeniu mogą być też wskazane inne sposoby wpłaty wadium (np. przekazem pocztowym albo za pomocą karty kredytowej).

Przy wpłacie wadium przelewem, ważne jest, żeby pamiętać, że liczy się termin uznania kwoty na rachunku bankowym, a nie termin złożenia dyspozycji. Jeśli na przykład złożymy dyspozycję przelewu w poniedziałek wieczorem, pieniądze na koncie komornika czy spółdzielni mieszkaniowej będą zaksięgowane dopiero we wtorek około południa, i to ten ostatni termin będzie miał znaczenie przy ustaleniu, czy zostaniemy dopuszczeni do udziału w licytacji lub przetargu.

W ogłoszeniu – oprócz numeru konta do wpłaty wadium – podawane jest najczęściej, co należy wpisać w tytule przelewu. Czasem jest to sygnatura sprawy (w przypadku licytacji komorniczych), innym razem adres położenia nieruchomości. Jeśli nie jest to w obwieszczeniu określone, najlepiej wpisać „wadium za lokal nr …. przy ul. …”.

Przy licytacjach komorniczych warto też pamiętać o wprowadzonym niedawno przepisie art. 962 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie nim:

„Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg”.

A więc – inaczej niż w poprzednim stanie prawnym, gdzie gotówkę można było wpłacić u komornika bezpośrednio przed przetargiem – teraz trzeba to zrobić dzień przez licytacją. W przypadku zapłaty wadium przelewem, pieniądze muszą być na dzień przed przetargiem zaksięgowane na koncie komornika.

Potwierdzenie wpłaty wadium warto zabrać ze sobą na licytację.

Ważne! Zanim dokonasz wpłaty wadium upewnij się, czy numer konta bankowego podany w ogłoszeniu jest prawidłowy.  W razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z organizatorem przetargu/licytacji.

Kiedy wadium jest zwracane?

W przypadku wygrania przetargu, wpłacone wadium jest zaliczane na poczet ceny nabycia nieruchomości. Oznacza to, że jeśli wygraliśmy przetarg, uiszczając cenę nabycia odliczamy od niej wpłacone wcześniej wadium.

Jeśli przetargu nie wygramy, wpłacone wadium jest nam zwracane „niezwłocznie”. Co to oznacza? Termin zwrotu wadium jest najczęściej wymieniony w ogłoszeniu lub regulaminie przetargu. Zazwyczaj jest to 3 lub 7 dni od dnia licytacji.

Wadium zwracane jest także w przypadku, jeśli przetarg zostanie odwołany, unieważniony lub zakończy się wynikiem negatywnym, czyli żaden z oferentów nie zdecyduje się na zakup nieruchomości.

Czasem, aby uzyskać zwrot wadium, trzeba wcześniej wypełnić specjalne oświadczenie dotyczące dyspozycji zwrotu pieniędzy na określone konto (przy przetargach pisemnych takie oświadczenie dołącza się do oferty). Przykładowe pismo dotyczące zwrotu wadium można znaleźć TUTAJ.

Warto też zaznaczyć, że wpłacając wadium i nie przystępując do przetargu (nie licytując) nie ryzykujemy, że wpłacone pieniądze nie zostaną nam zwrócone (wyjątkiem jest jedynie wyraźne zaznaczenie takiej opcji w regulaminie przetargu, a my jesteśmy jedynym licytującym).

Przeczytaj: Jak finansować zakup mieszkania z przetargu lub licytacji?

Kiedy wadium przepada?

Wadium przepada wówczas, kiedy wygrywając przetarg nie stawimy się do aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości albo pieniądze za wylicytowane mieszkanie lub dom nie zostaną wpłacone w odpowiednim terminie.

Termin wpłaty całości ceny nieruchomości (od której odliczamy wysokość wpłaconego wadium) podany jest najczęściej już w ogłoszeniu o przetargu bądź licytacji. Terminu tego należy bezwzględnie pilnować, bo spóźnienie się nawet o jeden dzień z wpłatą może skutkować unieważnieniem przetargu i utratą całości wpłaconego wadium.

Przystępując do aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania lub domu należy zabrać ze sobą zarówno potwierdzenie wpłaty wadium, jak i potwierdzenie wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości.

Przeczytaj również: 5 najczęstszych błędów popełnianych podczas udziału w przetargu lub licytacji

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcie Pixabay.com

9 komentarzy

 1. Witam, Jeżeli wpłacę wadium i i zgłoszę chęć udziału w licytacji jako jedyna osoba, która się zgłosiła tzn. że wylicytowałem ten lokal? Czy pomimo przystąpienia do licytacji mogę zrezygnować z licytacji pomimo, że będę jedynym obecnym licytantem? Czy samo zgłoszenie powoduje, że jestem zobowiązany do nabycia przedmiotu licytacji?

  • Nawet jeżeli jest się jedyną osobą, która zgłosiła chęć udziału w przetargu sama wpłata wadium nie wystarcza. W przypadku przetargu ustnego trzeba pojawić się na nim i zalicytować (czasami wystarcza cena wywoławcza, czasami musi to być cena wywoławcza plus jedno minimalne postąpienie).
   Wpłata wadium nie zobowiązuje do udziału w przetargu. Każdorazowo należy dokładnie przestudiować regulamin przetargu i sprawdzić co w takim przypadku dzieje się z wpłaconym wadium. W większości przypadków jest ono zwracane, ale należy zachować szczególną czujność jeżeli jest się jedynym chętnym.

 2. Czy jak ja wygram przetarg to przy przepisaniu tej nieruchomości może przepisać a kogoś innego?

  • Po wygraniu przetargu i podpisaniu aktu notarialnego można dowolnie dysponować nieruchomością. Dokładanie tak samo jak przy standardowej transakcji kupna/sprzedaży na rynku wtórnym.

 3. Witam. Czy wpłacając wadium ze wspólnego konta z mężem na licytację może pojechać tylko on czy jest niezbędna moja obecność

 4. Dzień dobry,

  Wymagane wadium było 450 zł, ja wpłaciłem 550 przez pomyłkę. Czy powinienem zostać dopuszczony do licytacji?

 5. Wymagane wadium wynosiło 450 zl, ja wpłaciłem 550 przez pomyłkę. Czy powinienem zostać dopuszczony do licytacji ?

  • Na logikę wydaje się, że tak, ale w takich sytuacjach polecamy kontakt z organizatorem licytacji, żeby mieć pewność.

Zostaw komentarz