4.7/5 - (115 votes)

Zakup mieszkania w przetargu organizowanym przez spółdzielnie mieszkaniowe to szansa na to, że w korzystnej cenie nabędziemy lokal wolny od niechcianych lokatorów.

Osoby chcące nabyć mieszkanie w korzystnej cenie powinny uważnie śledzić przetargi organizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, gdyż trafiają się na nich prawdziwe okazje.

Spółdzielcze przetargi – gdzie szukać informacji?

Informacje o przetargach organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe można znaleźć w różnych źródłach. Często władze spółdzielni rozwieszają je na klatkach schodowych czy na tablicach ogłoszeń na osiedlu. Informacje takie można znaleźć także na stronach internetowych poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych, a czasem także w prasie lokalnej.

Ciekawym źródłem informacji o przetargach organizowanych przez spółdzielnie jest także strona internetowa Listaprzetargow.pl. Można znaleźć na niej aktualne ogłoszenia przetargów mieszkaniowych z terenu całej Polski.

Przetarg organizowany przez spółdzielnię a licytacja

Czym różni się przetarg organizowany przez spółdzielnię mieszkaniową od licytacji komorniczej? Podstawową różnicą jest to, że powodem zorganizowania przez spółdzielnię przetargu wcale nie musi być zadłużenie. Najczęściej wprawdzie dzieje się tak, że podstawą zorganizowania przetargu jest zadłużenie lokalu, ale mogą być też inne przyczyny. Może być to na przykład wygaśnięcie prawa do lokalu w wyniku śmierci osoby, która nie pozostawiła spadkobierców. Przyczyną może być też to (i coraz częściej jest), że byli małżonkowie po rozwodzie nie mogą się porozumieć i nie powiadomią spółdzielni w terminie roku, któremu z nich przypadło prawo do lokalu – wówczas spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu tego prawa.

W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu (kwota ta nie może być jednak wyższa od tej, jaką uzyska się w wyniku przetargu). Ma to duże znaczenie dla potencjalnych nabywców takiego mieszkania, bo warunkiem wypłaty tych pieniędzy jest opróżnienie zajmowanego lokalu.

Zazwyczaj więc przy przetargach organizowanych przez spółdzielnie lokatorzy decydują się na dobrowolne opuszczenie zajmowanego lokalu, aby odzyskać przynajmniej część pieniędzy. Potencjalny nabywca kupuje więc mieszkanie bez lokatorów. Inaczej dzieje się przy licytacjach komorniczych, gdzie lokator bardzo często nie chce się z niego wyprowadzić, co dla potencjalnego nabywcy oznaczać może czasochłonny proces eksmisyjny.

Istotna różnicą dla potencjalnego nabywcy pomiędzy przetargami organizowanymi przez spółdzielnie a licytacjami komorniczymi może być też wysokość wadium, jakie należy wpłacić, by być dopuszczonym do udziału w postępowaniu. W przypadku licytacji wadium wynosi zawsze 10%. Przy przetargach jego wysokość określa statut spółdzielni – często jest to 10%, ale zdarza się, że spółdzielnie określają wysokość wadium na 2%.

Przetarg na mieszkanie od spółdzielni - bloki.

Przeczytaj: Jak kupić mieszkanie w przetargu – poradnik krok po kroku

Co dzieje się z długami?

Gdy spółdzielnia wystawia mieszkanie na przetarg z powodu jego zadłużenia, kwota uzyskana w wyniku przetargu jest w pierwszej kolejności przeznaczana na pokrycie zadłużenia. Na kupującego nie przechodzą zatem zobowiązania wynikające z zaległości w czynszu.

Kupując mieszkanie na przetargu od spółdzielni nie będziemy też obciążeni ewentualnymi długami, które poprzedni właściciel ma u dostawców mediów, a więc za prąd, wodę, gaz itp. Dostawcy mediów co do zasady przy podpisywaniu nowych umów spisują bowiem dotychczasowe stany liczników, a ewentualnymi niedopłatami obciążają poprzednich lokatorów.

Niekiedy przy rozliczaniu mediów mogą pojawić się drobne problemy, gdy na przykład koszty ogrzewania rozliczane są w cyklach półrocznych. Wówczas informacja o kwocie do zapłaty zostanie przysłana do nabywcy po zakończeniu sezonu grzewczego. Nabywca będzie musiał wówczas we własnym zakresie wyliczyć, jakie było faktyczne zużycie ciepła przez poprzednich lokatorów i przez niego, i ile może domagać się od poprzedników – na drodze dobrowolnej windykacji bądź procesu sądowego.

Warto jednak zauważyć, że mieszkanie wystawiane na przetarg przez spółdzielnię może mieć założoną księgę wieczystą, gdyż prawo dopuszcza zakładanie ksiąg wieczystych dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeśli mieszkanie takową posiada, może być ono obciążone hipoteką na podobnych zasadach jak każda inna nieruchomość. W takim wypadku możliwa jest sytuacja, w której nowy właściciel będzie odpowiadał za długi poprzednika jako dłużnik rzeczowy. Oznacza to, że wierzyciel będzie uprawniony do tego, żeby zaspokoić swoje roszczenie przez sprzedaż mieszkania zabezpieczonego hipoteką.

Dlatego potencjalny nabywca przed przystąpieniem do przetargu powinien zawsze dokładnie przyjrzeć księgę wieczystą mieszkania, którym jest zainteresowany. Szczególną uwagę należy zwrócić na działy III i IV, gdzie ujawniane są zobowiązania oraz hipoteki.

Przetarg na mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej - długi.

Przeczytaj:  Jakie mieszkania sprzedawane są w drodze przetargu?

Przetargi organizowane przez spółdzielnie – czy warto w nich startować?

Mieszkania oferowane przez spółdzielnie znajdują się w różnym stanie. Czasem są to zaniedbane lokale, których właściciele nie płacili czynszu i nie dbali o swoje lokum. Takie mieszkania nadają się zazwyczaj tylko do generalnego remontu. Ale na przetargi organizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe trafiają także zadbane mieszkania w prestiżowych lokalizacjach. Może być to związane z niespodziewana śmiercią ich właściciela, który nie pozostawił spadkobierców, albo z tym, że byli małżonkowie po rozwodzie nie potrafią porozumieć się, do kogo należeć będzie mieszkanie.

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju mieszkania szukamy, warto śledzić przetargi organizowane przez spółdzielnie. Zakup takiego lokalu generalnie wiąże się z mniejszym ryzykiem niż branie udziału w licytacji komorniczej. Kupujemy bowiem mieszkanie wolne od obciążeń z tytułu zaległości w zapłacie czynszu. Bardzo rzadko zdarza się też, że nabywamy go z niechcianymi lokatorami, bo ci, aby odzyskać część swoich pieniędzy, muszą wcześniej opróżnić lokal. Dzięki temu nie ryzykujemy długotrwałego postępowania eksmisyjnego, co często zdarza się w przypadku egzekucji komorniczych.

Właściwie jedynym ryzykiem związanym z zakupem mieszkania na przetargu organizowanym przez spółdzielnię jest to, że lokal może mieć założoną księgę wieczystą i być obciążony hipoteką. Dlatego bardzo ważne jest, żeby przed ewentualnym zakupem dowiedzieć się, czy dla lokalu jest założona księga wieczysta i dokładnie ją przejrzeć.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Unsplash.com, Pixabay.com.

2 komentarze

  1. Helena Lernacińska Reply

    Czy można zadzwonić w celu szczegółów?Jestem zainteresowana,..

Zostaw komentarz