Pełnomocnictwo do udziału w licytacji komorniczej
Głosów: 99 (śr. 4.4)

Aby wziąć udział w licytacji komorniczej nie musimy pojawiać się na miejscu osobiście. Wystarczy, że prawidłowo ustanowimy pełnomocnika.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Zdarza się, że chcemy wziąć udział w licytacji komorniczej, ale nie możemy lub nie chcemy pojawić się na niej osobiście.

Niemożność osobistego stawiennictwa na licytacji może wynikać z różnych przyczyn: braku czasu, nadmiaru pracy czy nagłego wyjazdu. Czasem może wynikać też stąd, że w tym samym czasie… chcemy wziąć udział w innej licytacji.

Bywa też tak, że z jakiejś przyczyny po prostu nie chcemy osobiście brać udziału w licytacji, bo na przykład nie chcemy spotkać kogoś, kto – jak przypuszczamy – na pewno się na niej pojawi.

Jeśli nie chcemy lub nie możemy uczestniczyć w licytacji komorniczej osobiście, możemy ustanowić pełnomocnika.

Pełnomocnik – kto może nim być

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego pełnomocnikiem może być każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że musi to być osoba pełnoletnia, która nie jest ubezwłasnowolniona.

Pełnomocnikiem możemy więc ustanowić kogoś z naszej rodziny, znajomego, przyjaciela, sąsiada – generalnie kogokolwiek. Nie może być nim natomiast ktoś, kogo przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wykluczają z udziału w licytacji. A są to: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. Pełnomocnikiem nie może być też licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Przeczytaj: Jak kupić mieszkanie na licytacji komorniczej – poradnik krok po kroku

Pełnomocnictwo notarialnie poświadczone

Zgodnie z artykułem 977 Kodeksu postępowania cywilnego:

„pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym”.

Oznacza to, że nie wystarczy zwykłe, pisemne pełnomocnictwo, ale musimy udać się do notariusza, który urzędowo potwierdzi nasz podpis.

Zgodnie z dalsza treścią tego przepisu, notarialnego poświadczenia nie wymagają pełnomocnictwa udzielane przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz pełnomocnictwa udzielane adwokatom lub radcom prawnym. Jeśli zatem chcemy ustanowić naszym pełnomocnikiem radcę prawnego lub adwokata, wizyta u notariusza nie będzie konieczna.

Na marginesie warto tu wspomnieć o tym, że poświadczone urzędowo pełnomocnictwo konieczne jest także wówczas, gdy w licytacji bierze udział jeden z małżonków i zamierza nabyć nieruchomość (mieszkanie, dom czy działkę) do wspólnego majątku. Wówczas musi posiadać upoważnienie męża lub żony do udziału w licytacji.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji komorniczej - notariusz

Pełnomocnictwo szczególne

Istotne jest, że pełnomocnictwo musi mieć postać pełnomocnictwa szczególnego, a więc takiego, które udzielane jest dla nabycia konkretnej nieruchomości. Nie wystarczy więc napisać „upoważniam pana Jana Kowalskiego do działania w moim imieniu”, ale trzeba konkretnie wskazać, jakiej nieruchomości ono dotyczy. Jeśli chcemy upoważnić kogoś do udziału w kilku licytacjach na sprzedaż różnych nieruchomości, dla każdej z nich trzeba udzielić osobnego pełnomocnictwa.

Do najważniejszych elementów, jakie powinno zawierać pełnomocnictwo szczególne, zalicza się:

  • oznaczenie miejsca i daty jego wystawienia,
  • użycie nazwy „pełnomocnictwo szczególne” w treści dokumentu,
  • precyzyjne określenie zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika (z podaniem ich imion i nazwisk, adresów zamieszkania i numerów PESEL),
  • wskazanie dokładnego zakresu pełnomocnictwa, czyli jakiej licytacji dotyczy pełnomocnictwo (z podaniem sygnatury akt) oraz jakiej nieruchomości (najlepiej z podaniem jej dokładnego adresu i numeru księgi wieczystej),
  • podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Przeczytaj także: Jakie mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

Pełnomocnictwo – jakie to koszty

Tak jak wspomnieliśmy, aby skutecznie ustanowić pełnomocnika do udziału w licytacji, który nie jest adwokatem lub radca prawnym, konieczna jest wizyta u notariusza. Taksa notarialna za poświadczenie podpisu na dokumencie wynosi aktualnie 30 zł.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji komorniczej musi być dostarczone w oryginale. Można zatem dostarczyć je osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Nie ma natomiast możliwości, by było ono przesłane przy pomocy faksu lub e-maila.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Unsplash.com.

Zostaw komentarz