5 najczęstszych błędów popełnianych podczas udziału w przetargu lub licytacji
Głosów: 96 (śr. 4.8)

Osoby, które po raz pierwszy przystępują do przetargu albo licytacji, powinny starać się unikać prostych błędów, które mogą spowodować, że nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu.

Przedstawiamy pięć najbardziej powszechnych błędów, które przytrafiają się początkującym – ale nie tylko początkującym – uczestnikom przetargów i licytacji.

1. Zbyt późna wpłata wadium

Prawie każdy, kto chce wziąć udział w przetargu lub licytacji wie, że aby zostać dopuszczonym do udziału w postępowaniu, trzeba wpłacić wadium czyli rękojmię. Wadium wynosi zazwyczaj 10% ceny wywoławczej nieruchomości, a jego dokładna wysokość jest zawsze podawana w ogłoszeniu o przetargu (podobnie jak termin i sposób jego wpłaty).

Wadium należy wpłacić w terminie wskazanym w regulaminie przetargu. Czasem jest to dzień przed przetargiem, a czasem kilka dni – dokładny termin zawsze znajdziemy w ogłoszeniu o przetargu. W przypadku zapłaty przelewem ważne jest jednak to, żeby kwota wadium była uznana najpóźniej w tym dniu na rachunku bankowym. Jeśli więc przelew zlecimy w tym dniu, ale w godzinach popołudniowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy mogli wziąć udziału w licytacji.

Warto tu zaznaczyć, że nie należy obawiać się tego, że wadium nie zostanie nam zwrócone. Jeśli przegramy przetarg (a nawet jeśli z jakiś przyczyn nie zostaniemy dopuszczeni do udziału w przetargu albo po prostu nie weźmiemy w nim udziału) wpłacone wadium zostanie nam niezwłocznie zwrócone.

Przeczytaj: Wadium – bez niego nie przystąpisz do przetargu ani licytacji

2. Przelew wadium z innego konta

Bardzo częstym błędem jest wpłata wadium z niewłaściwego konta. Aby przelew nie został zakwestionowany, wadium należy uiścić z konta należącego do zainteresowanego, czyli osoby chcącej wziąć udział w przetargu czy licytacji.

Nie może to być zatem wpłata z konta należącego do żony (męża) ani kogokolwiek z bliższej czy dalszej rodziny. Nie można też wpłacać wadium z rachunku firmowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Podstawa prawna: art. 962 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oraz § 4 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Udział w przetargu lub licytacji - wpłata wadium.

3. Wzięcie udziału w licytacji tylko przez jednego małżonka

Małżonkowie, których łączy małżeńska wspólnota majątkowa (dzieje się tak, jeśli małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej, a więc w większości przypadków) powinni razem pojawić się na przetargu. Jeśli w licytacji bierze udział tylko jeden z małżonków, powinien dysponować pełnomocnictwem męża lub żony z podpisem poświadczonym urzędowo przez notariusza (nie wystarczy zwykła forma pisemna).

W pełnomocnictwie powinno być wyraźnie wskazane, dla jakiego przetargu czy licytacji jest ono udzielane i na nabycie jakiej nieruchomości jest wystawiane.

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 977 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.

Na marginesie warto dodać, że pełnomocnictwa do udziału w przetargu możemy udzielić nie tylko mężowi czy żonie. Podczas udziału w licytacji może reprezentować nas dowolna osoba, o ile posiada pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem (jedynie podpisy na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają notarialnego poświadczenia).

4. Braki formalne w dokumentach

W ogłoszeniu o przetargu lub licytacji podana jest zawsze szczegółowa lista dokumentów, które należy złożyć, aby móc wziąć w nich udział. Zazwyczaj są to różnego rodzaju oświadczenia i zgody. Warto jednak pamiętać, że brak nawet jednego z niezbędnych do udziału w przetargu dokumentów (lub brak podpisu na nich) może wykluczyć nas z możliwości wzięcia udziału w takim postępowaniu.

Niekiedy w regulaminie przetargu pojawia się też wymóg osobistego złożenia dokumentów przetargowych. Wówczas nie możemy wysłać ich za pośrednictwem poczty. Musimy osobiście pofatygować się do siedziby organizatora przetargu z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość.

Należy też pamiętać o tym, że jeśli do udziału w przetargu czy licytacji przystępuje spółka, konieczna jest do tego uchwała zgromadzenia wspólników. Bez takiej uchwały spółka nie zostanie dopuszczona do udziału w przetargu.

Przeczytaj: Zanim weźmiemy udział w przetargu

Udział w przetargu - Braki formalne w dokumentach.

5. Niesprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

O ile popełnienie wcześniejszych błędów może spowodować co najwyżej, że nie zostaniemy dopuszczeni do udziału w przetargu, o tyle popełnienie tego może kosztować nas o wiele więcej.

Przystępując do licytacji czy przetargu nigdy nie należy kierować się emocjami (bardzo niska cena, odpowiadająca naszym potrzebom lokalizacja, itp.), natomiast zawsze należy dokładnie sprawdzić stan prawny i faktyczny nieruchomości, którą zamierzamy nabyć.

Przede wszystkim trzeba dokładnie przejrzeć księgę wieczystą (zarówno lokalu jak i gruntu, na którym stoi) – numer księgi wieczystej znajdziemy w ogłoszeniu o przetargu lub licytacji. To właśnie z tego dokumentu dowiemy się czy na nieruchomości nie jest ustanowiona hipoteka, albo nie jest ona obarczona jakąś służebnością (np. przechodu czy przejazdu).

Przed przystąpieniem do przetargu czy licytacji trzeba też koniecznie dokładnie obejrzeć lokal i sprawdzić czy nie jest w nim nikt zameldowany oraz czy fizycznie ktoś w nim po prostu nie zamieszkuje. Pozbycie się niechcianego lokatora w polskim systemie prawnym nie jest bowiem ani łatwe ani krótkotrwałe. A zakup lokalu z takim lokatorem może spowodować, że nie będziemy w stanie móc w pełni korzystać ze swojej własności.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Unsplash.com, Pixabay.com.

2 komentarze

 1. Dzień dobry,

  z czego miałoby wynikać zastosowanie w przetargach organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe art. 977 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który dotyczy egzekucji ?
  Czy art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie daje przypadkiem możliwości późniejszego potwierdzenia przez drugiego małżonka czynności dokonanych przez tego, który samodzielnie wziął udział w przetargu ?

  • Panie Marcinie,
   Artykuł dotyczy błędów popełnianych na przetargach i licytacjach. Wspomniany art. 977 § 1 kodeksu postępowania cywilnego dotyczy jedynie licytacji komorniczych.
   W przypadku przetargów spółdzielczych wystarczy czasami pełnomocnictwo napisane odręcznie przez drugiego małżonka. Każda spółdzielnia ma jednak swój regulamin przetargów i możliwe są tutaj przeróżne opcje.
   A co do art. 37 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to szczerze mówiąc nie wiem jak to wygląda w praktyce. Ja, jeżeli uczestniczę w przetargu sam, zawsze mam pełnomocnictwo od żony.

Zostaw komentarz