4.4/5 - (148 votes)

Osoby, które mają zamiar po raz pierwszy uczestniczyć w przetargu ustnym na zakup mieszkania, zastanawiają się na pewno, jak taki przetarg wygląda. 

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – procedura krok po kroku

Przetarg odbywa się w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o przetargu. Warto przyjść kilka minut wcześniej, zwłaszcza jeśli nie znamy budynku i będziemy w nim po raz pierwszy.

Sprawdzenie tożsamości

Bezpośrednio po wejściu na salę, w której odbywa się przetarg, następuje sprawdzenie tożsamości osób chcących wziąć udział w licytacji. Będziemy proszeni o okazanie dowodu tożsamości, a niekiedy także dowodu wniesienia wadium, a więc dobrze jest zabrać je ze sobą.

Jeśli występujemy nie w imieniu własnym, a reprezentujemy osobę prawną (na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) będziemy proszeni także o okazanie dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania takiej osoby prawnej w przetargu. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy uczestniczymy w przetargu w imieniu innej osoby (kogoś z rodziny, znajomego) – wówczas będziemy proszeni o przedstawienie pełnomocnictwa do udziału w przetargu na zakup nieruchomości udzielonego przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków, którzy chcą nabyć mieszkanie do majątku wspólnego, konieczne jest stawienie się na przetargu zarówno męża jak i żony. Jeśli do przetargu staje tylko jeden z małżonków, koniecznie powinien posiadać pisemną zgodę drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu na zakup nieruchomości sporządzoną w formie aktu notarialnego.

Przetarg ustny – przebieg licytacji

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - przebieg licytacji

Przetarg rozpoczyna się od odczytania protokołu, z którego wynika, jakie mieszkanie jest sprzedawane. Wydaje się to czystą formalnością, ale warto pamiętać o tym, że często w tej samej sali sprzedawanych jest danego dnia kilka podobnych lokali. Trzeba więc uważać, aby w ferworze emocji nie przystąpić do licytacji innego lokalu niż planowaliśmy…

Następnie uczestnicy przetargu otrzymują numerki do głosowania i rozpoczyna się licytacja. Jeszcze przed przystąpieniem do zgłaszania ofert prowadzący przetarg informuje jego uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze oferty nie będą uwzględniane.

Każda z osób uczestniczących w przetargu może zaoferować dowolną kwotę, która jest wyższa od ceny wywoławczej (a następnie od najwyższej zgłoszonej oferty) nie mniej niż o kwotę postąpienia. Kwota postąpienia to najczęściej jeden procent ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych (wysokość kwoty postąpienia podana jest w regulaminie przetargu i w ogłoszeniu o przetargu).

Jeśli więc – na przykład – cena wywoławcza mieszkania wynosi 200 tysięcy złotych, a kwota postąpienia 1%, pierwsza oferta w przetargu może wynosić minimalnie 202 tys., druga 204 tys. i tak dalej.

Zakończenie przetargu

Kiedy ustaje zgłaszanie ofert, prowadzący przetarg trzykrotnie wywołuje najwyższą zgłoszoną cenę. Gdy nikt nie oferuje więcej, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby (albo nazwę firmy), która wygrała przetarg.

Z postępowania przetargowego jest sporządzany protokół. Podpisują go członkowie komisji przetargowej oraz osoba, która przetarg wygrała. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.

Przeczytaj: Jak kupić mieszkanie w przetargu – poradnik krok po kroku

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Unsplash.com, Pexels.com.

6 komentarzy

  1. No i co dalej ? Kiedy dostaję klucze w przypadku przetargu komorniczego , w celu obejrzenia mieszkania ?

    • O możliwość obejrzenia mieszkania przed licytacją należy każdorazowo zapytać komornika.

  2. co w przypadku gdy wplacamy wadium, stawiamy sie na przetarg gdzie jestesmy jedynymi zainteresowanymi ale nie podbijamy ceny wywoławczej? Czy wadium przepada?

    • Jeżeli dopuszczamy taką sytuację, to najlepszym rozwiązaniem będzie bezpośredni kontakt z organizatorem przetargu i dokładne przestudiowanie regulaminu przetargu przed wpłatą wadium. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych zasady potrafią się bardzo różnić.

  3. Wadium opłacam gotówką, czy pozostałą kwotę mogę skredytować. Na przykład wziąść kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości? Czy na prztargach obowiązuje tylko gotówka?

    • Pani Mileno, teoretycznie możliwe jest finansowanie zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym. Pisaliśmy o tym w artykule. W praktyce, ze względu na krótkie terminy wpłaty całości wylicytowanej kwoty, jest to dość trudne. Czasami dobrym rozwiązaniem może być zakup mieszkania za gotówkę i późniejsze refinansowanie. Pisaliśmy o tym artykuł.

Zostaw komentarz