Promesa kredytowa – co oznacza i jak ją uzyskać?
Głosów: 2 (śr. 5)

W ubiegłym miesiącu pisaliśmy o zakupie mieszkania z licytacji komorniczej na kredyt. W artykule tym wspomnieliśmy o promesie kredytowej – a dziś chcemy poszerzyć temat. Dokument ten może bowiem znacznie usprawnić nasze działania zmierzające do zakupu nieruchomości.

Dlaczego warto mieć promesę kredytową?

O tym, że kupno nieruchomości na kredyt jest dobrym rozwiązaniem, nie trzeba nikogo przekonywać. Jeśli nie posiadamy gotówki na pokrycie całej kwoty zakupu, często jest to jedyne wyjście. Przy tym kredyty hipoteczne są stosunkowo tanie, dlatego klienci chętnie z nich korzystają. Oczywiście droga od złożenia wniosku do otrzymania kredytu jest dość długa. Banki wymagają od klienta spełniania wielu warunków, przeprowadzane są też analizy zdolności kredytowej oraz wycena nieruchomości, która ma zostać objęta kredytem. Realny czas oczekiwania na decyzję wynosi zwykle nie mniej niż miesiąc, najczęściej około dwóch, a nawet trzech miesięcy.

Są jednak sytuacje, kiedy chcemy wcześniej zapewnić osobę, firmę, czy instytucję sprzedającą nieruchomość, że będziemy w stanie ją kupić. Może się tak zdarzyć przy zawieraniu umowy przedwstępnej, deweloperskiej, czy przy wpłacaniu zadatku. Jeśli nosimy się z zamiarem kupna mieszkania na kredyt na licytacji komorniczej, jest to jeszcze bardziej istotne. Procedura licytacji niesie ze sobą ograniczenia czasowe, a oczekiwanie na decyzję o przyznaniu kredytu oznacza niepewność naszych możliwości finansowych. Wtedy właśnie bardzo przydaje się promesa kredytowa.

Przeczytaj: Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania z licytacji komorniczej

Czym jest promesa kredytowa, a czym nie jest?

Mówiąc najprościej, promesa kredytowa jest dokumentem bankowym, zaświadczającym o tym, że klient, który stara się o kredyt hipoteczny, posiada zdolność kredytową na określoną kwotę. Autentyczność dokumentu potwierdzana jest podpisami i pieczęciami banku, złożonymi przez uprawione do tego osoby. Termin ważności promesy to zwykle trzydzieści dni.

Promesa kredytowa stanowi deklarację banku o przyznaniu konkretnemu klientowi finansowania w określonej wysokości – po spełnieniu przez niego dodatkowych warunków. Należy zatem pamiętać o tym, że promesa nie stanowi stuprocentowej gwarancji otrzymania kredytu – tą daje jedynie ostateczna pozytywna decyzja kredytowa. W celu wystawienia promesy kredytowej bank analizuje zwykle tylko sytuację finansową wnioskodawcy.

Cykl artykułów "Jak wziąć kredyt hipoteczny?"

Ten artykuł jest częścią cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z kredytem hipotecznym. Każdy z artykułów możesz czytać osobno, kompleksową wiedzę uzyskasz jednak po przeczytaniu wszystkich:

 1. Kredyt hipoteczny krok po kroku
 2. Dokumenty wymagane do wniosku o kredyt hipoteczny
 3. Zdolność kredytowa – czym jest i jak ją sprawdzić?
 4. Wkład własny do kredytu hipotecznego
 5. Oprocentowanie kredytu hipotecznego
 6. WIBOR – czym jest i jak wpływa na ratę kredytu?
 7. Marża kredytu hipotecznego
 8. Stopy procentowe a wysokość rat kredytu hipotecznego
 9. Prowizja bankowa za udzielenie kredytu hipotecznego
 10. Prowizja czy marża – co jest ważniejsze przy kredycie hipotecznym
 11. Raty równe czy malejące – co wybrać?
 12. Kalkulator rat kredytu hipotecznego
 13. Na ile lat wziąć kredyt hipoteczny
 14. Umowa kredytu hipotecznego – na co zwracać szczególną uwagę
 15. Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej
 16. Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej
 17. Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym
 18. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego
 19. Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość
 20. 7 najczęściej popełnianych błędów przy zaciąganiu kredytu hipotecznego
 21. 20 powodów odmowy kredytu hipotecznego… i jak ich uniknąć
 22. Refinansowanie kredytu hipotecznego – na czym polega i jak to zrobić
 23. Przewalutowanie kredytu hipotecznego
 24. Wakacje kredytowe – jak zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego
 25. Promesa kredytowa – co oznacza i jak ją uzyskać?
 26. Kredyt na remont mieszkania lub domu
 27. Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania z licytacji komorniczej

Jakie czynniki bank bierze pod uwagę analizując wniosek o wydanie promesy kredytowej?

Najważniejszą informacją dla banku, który ma wydać promesę kredytową, jest zdolność kredytowa klienta, czyli pewność regularnej spłaty zobowiązania. W celu jej określenia, bank analizuje wskaźniki i informacje, znajdujące się w kilku bazach danych, takich jak:

 • Krajowy Rejestr Długów (KRD)
 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
 • Biuro Informacji Gospodarczej (BIG)

Dzięki nim dowiedzieć się może między innymi o dotychczasowej historii kredytowej klienta, w tym historii spłat wcześniejszych pożyczek, kredytów i innych zobowiązań, a także, czy na kliencie ciążą obecnie jakieś zobowiązania i w jakiej wysokości.

Konieczne może być też dołączenie do wniosku zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach, najczęściej z trzech ostatnich miesięcy i wyciągu z konta bankowego, jeśli wniosek składamy w innym banku, niż ten, w którym mamy konto. Każdy bank ma nieco inne wymagania dotyczące listy dokumentów. Takie informacje warto uzyskać bezpośrednio u źródła, przed złożeniem wniosku.

Jakie informacje zawiera promesa kredytowa?

Jak w przypadku wszystkich dokumentów, promesa kredytowa musi zawierać pewne określone informacje. Należą do nich przede wszystkim:

 • dane banku, który wydaje dokument, takie jak jego nazwa, adres siedziby, numery KRS, NIP i REGON;
 • dane wnioskodawcy, czyli osoby ubiegającej się o kredyt i o promesę – imię, nazwisko i adres, a w przypadku przedsiębiorstw także numer NIP;
 • miejscowość i data wydania promesy;
 • podpis osoby wystawiającej dokument oraz pieczęć banku;
 • podstawa wydania promesy – czy jest to wyłącznie zdolność kredytowa, czy również dokumentacja nieruchomości, ewentualnie inne przesłanki;
 • wysokość możliwej do uzyskania kwoty kredytu;
 • czas obowiązywania promesy;
 • dodatkowe warunki, jakie musi spełnić wnioskodawca w celu zawarcia umowy kredytowej;
 • klauzula informująca w jakiej sytuacji promesa stanie się nieskuteczna.

Wśród czynników, które mogą spowodować unieważnienie promesy, należy zwrócić uwagę na niedopełnienie przez kredytobiorcę dodatkowych warunków ujętych w promesie, zmianę sytuacji materialnej kredytobiorcy – na przykład utratę pracy, pojawienie się nowych negatywnych informacji w wymieniowych wyżej rejestrach (KRD, BIK, BIG), czy nawet wprowadzenie nowych przepisów, które mogą wpłynąć na warunki wydawania dokumentów przez banki.

Najczęściej przyczyną, dla której mimo posiadanej przez nas promesy, bank odmówi nam udzielenia kredytu, jest sama nieruchomość. Bank może nie zaakceptować jej jako przedmiotu zabezpieczenia, stwierdzić, że jej wartość jest zawyżona, bądź, że transakcja zawiera błędy prawne.

Jak wygląda proces wydawania promesy kredytowej?

Promesa kredytowa - jak wygląda proces jej wydawania?

Aby uzyskać promesę kredytową, konieczne jest złożenie wniosku o jej wydanie. Obecnie większość banków wystawia takie promesy, choć warto się wcześniej upewnić i – tak jak pisaliśmy powyżej – zapytać o listę dokumentów wymaganych przez konkretny bank. Niektóre banki wydają promesy nie tylko na konkretną kwotę, ale też na daną nieruchomość. Uzyskanie takiej promesy może być nieco bardziej skomplikowane, ponieważ wymaga dostarczenia także dokumentacji tej nieruchomości. Taka promesa jednak daje nam większą pewność, że kredyt zostanie udzielony. Bank zna przecież nie tylko naszą zdolność kredytową, ale również przedmiot zabezpieczenia.

Na promesę czeka się od kilku dni do dwóch tygodni, a jej koszt, który do niedawna wynosił od pięćdziesięciu do kilkuset złotych, obecnie w większości banków jest zerowy. Aktualnie promesa kredytowa to jeden z podstawowych elementów dokumentacji udostępnianej klientom. Niektóre banki pobierają opłatę, którą zwracają przy zawarciu właściwej umowy kredytowej.

Promesa kredytowa w procesie zakupu nieruchomości na licytacji

Promesa kredytowa to duże ułatwienie w procesie zakupu każdej nieruchomości. Jest to szczególnie istotne w przypadku zakupu nieruchomości z licytacji, gdzie istotnym czynnikiem jest czas. Ściśle określone terminy ukazania się ogłoszenia o licytacji komorniczej, samej licytacji, jak również termin zapłaty wylicytowanej kwoty sprawiają, że oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o kredyt może być zbyt długie i zakończyć się niepowodzeniem.

Promesa daje kredytobiorcy konieczną dla niego informację o tym, jaką kwotą może potencjalnie dysponować. Świadomość maksymalnej wysokości kredytu, jaki może otrzymać, ułatwia poszukiwanie odpowiednich nieruchomości, w tym także na portalach informujących o aktualnych przetargach i licytacjach komorniczych, takich jak ListaPrzetargow.pl. Dzięki temu podejmowane ryzyko jest odpowiednio skalkulowane, a szansa na pozytywne zakończenie transakcji o wiele większa.

Promesa kredytowa a kredyt hipoteczny

Tak jak napisaliśmy powyżej, promesa nie daje stuprocentowej gwarancji udzielenia kredytu. Jeśli jednak spełnimy zawarte w niej wymagania dodatkowe, nie zaciągniemy w okresie jej ważności nowych zobowiązań, nie zmieni się nasz status majątkowy, ani nie zmieni się prawo, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że otrzymamy kredyt na dokładnie taką kwotę, na jaką wydana została promesa.

Z wnioskiem o udzielenie kredytu można wystąpić równolegle – wtedy promesę przedstawiamy potencjalnemu zbywającemu nieruchomość, jako potwierdzenie naszej zdolności kredytowej, tym samym informując go, że kredyt zostanie udzielony w nieco późniejszym czasie. W przypadku licytacji natomiast, jeśli posiadamy promesę, która nie została wystawiona na żadną nieruchomość, a jedynie na podstawie naszej zdolności kredytowej – także warto jak najwcześniej złożyć do banku wniosek kredytowy. Najlepiej zrobić to zaraz po ukazaniu się ogłoszenia, które nas zainteresuje. Bank musi mieć przecież czas na wycenę nieruchomości i weryfikację dokumentacji dostarczanej przez komornika.

Przeczytaj również: Kredyt na remont mieszkania lub domu

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Pexels.com

Zostaw komentarz