Podatek katastralny w Europie – gdzie obowiązuje?
Głosów: 3 (śr. 5)

Podatek katastralny (podatek naliczany od wartości nieruchomości, a nie od jej powierzchni), którego wizja wprowadzenia w Polsce budzi wiele kontrowersji, na rynku europejskim wcale nie jest nowością. Od wielu lat obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej – gdzie dokładnie i w jakiej wysokości?

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Podatek katastralny w Niemczech

Podstawą opodatkowania podatku katastralnego w Niemczech jest wartość rynkowa nieruchomości przemnożona przez specjalne wskaźniki. Ich wysokość różni się w zależności od rejonu kraju (landu) oraz rodzaju nieruchomości i waha się w granicach od 0,26 proc. do 1 proc. Ostatecznie, średnia wysokość stawki podatkowej podatku katastralnego w Niemczech wynosi 1,9 proc. wartości nieruchomości.

Ponadto, system naliczania podatku katastralnego w Niemczech jest połączony z rozbudowanym systemem ulg i zwolnień podatkowych dla instytucji publicznych, społecznych czy też religijnych.

Przeczytaj: Co to jest podatek katastralny?

Podatek katastralny w Wielkiej Brytanii

Podatek katastralny w Wielkiej Brytanii obowiązuje w obecnej formie od 1993 r. Wyróżnia się tu dwa rodzaje podatku: od nieruchomości mieszkalnych (domestic) oraz od nieruchomości komercyjnych (non-domestic), przeznaczonych np. na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku nieruchomości przeznaczonych na wynajem (domy, mieszkania) stosowane są stawki podatkowe obowiązujące w formule domestic.

Jest to podatek progresywny – nieruchomości podzielone są na 8 grup podatkowych, w zależności od wartości nieruchomości. Im nieruchomość jest więcej warta, tym wyższy podatek. Dla najniżej wycenianych nieruchomości roczny podatek katastralny wynosi 0,5 proc. wartości nieruchomości, dla nieruchomości o średniej wartości 1 proc. wartości nieruchomości, a dla nieruchomości komercyjnych od 40 do 50 proc. rocznej wartości ich czynszu.

Wysokość stawek podatkowych ustalana jest przez lokalne samorządy. Ulgi podatkowe przyznawane są m.in. dla nieruchomości, w których mieszkają studenci, osoby niepełnosprawne lub tylko jedna osoba.

Podatek katastralny w Irlandii

Podatek katastralny w Irlandii (Local Property Tax) obowiązuje od 2013 r. Co ciekawe, to podatnik samodzielnie – na podstawie oficjalnych wytycznych, określa wartość posiadanej nieruchomości, od której zależy wysokość podatku. Dowolność w zadeklarowanej wycenie ograniczona jest poprzez możliwość nałożenia wysokiej kary finansowej w przypadku sprzedaży danej nieruchomości za cenę wyższą niż 110 proc. zgłoszonej wartości.

Wysokość stawek podatkowych jest następująca:

  • 0,18 proc. dla nieruchomości o wartości rynkowej do 1 mln euro,
  • 0,25 proc. dla nieruchomości o wartości rynkowej powyżej 1 mln euro.

Od 2015 r. władze samorządowe mogą modyfikować ogólnokrajową stawkę o +/-15 proc. tak, by była ona zgodna z ich potrzebami finansowymi. Ze zwolnień podatkowych można skorzystać np. w sytuacji, gdy zaciągnie się pożyczkę na zakup domu, mieszkania.

Podatek katastralny we Francji i Belgii

W obu krajach podatek katastralny nie jest obliczany od wartości nieruchomości. Wylicza się go jako procent z hipotetycznej wysokości dochodu, jaki dana nieruchomość mogłaby zapewnić swojemu właścicielowi w ciągu roku (np. poprzez czynsz z wynajmu czy dzierżawy).

Zarówno we Francji, jak i w Belgii, podatek katastralny stanowi dochód jednostek samorządowych. Państwo, na początku każdego roku, wysyła do nich informację z podstawą naliczania katastru. Ostateczna wysokość stawek podatkowych podatku katastralnego jest uchwalana przez władze samorządowe i różni się w zależności od indywidualnych potrzeb finansowych jednostek lokalnych. Dodatkowo w Belgii podstawa opodatkowania jest co roku zapisywana w księgach katastralnych.

Ulgi podatkowe obowiązują m.in. dla osób niepełnosprawnych, inwalidów, rodzin z dziećmi czy też mieszkań socjalnych.

Podatek katastralny na Litwie

Podatek katastralny na Litwie wynosi:

  • 1,5 proc. od wartości prywatnych nieruchomości gruntowych,
  • od 0,3 proc. do 1 proc. od wartości nieruchomości budowlanych.

Wysokość stawek podatkowych określają samorządy lokalne.

Podatek katastralny na Łotwie

W przypadku Łotwy stawka podatku katastralnego wynosi 1,5 proc. – zarówno od wartości nieruchomości gruntowych, jak i budowlanych.

Dla budynków mieszkalnych podatek przyjmuje charakter progresywny (podobnie, jak w systemie brytyjskim). Stawki podatkowe wahają się w granicach od 0,2 do 0,6 proc. w zależności od wyceny wartości mieszkania lub domu.

Dodatkowo, nieużytki rolne obciążone są 3 proc. podatkiem od wartości.

Przeczytaj również: Podatek katastralny w Polsce

Podatek katastralny w Estonii

Podatek katastralny w Estonii funkcjonuje w formie podatku gruntowego ze stawką podatkową wynoszącą od 0,1 proc. do 2,5 proc. szacunkowej wartości gruntu rocznie. O wysokości stawek decydują samorządy lokalne. Podatek ten został wprowadzony w 1993 roku.

Podsumowując, podatek katastralny w krajach Unii Europejskiej wynosi średnio 2 proc. wartości nieruchomości. Przenosząc tę wartość na rynek polski możemy dla przykładu obliczyć, że roczny podatek od ok. 60-metrowego mieszkania, wartego 300 tys. zł – przy stawce 2 proc., wyniesie 6 tys. zł. Obecnie, za tę samą nieruchomość podatek od nieruchomości wynosi kilkaset złotych rocznie.

Podatek katastralny obowiązuje także m.in. w Austrii, Holandii, Szwecji, Włoszech. Dla przypomnienia, podatek katastralny NIE obowiązuje w Polsce, a Unia Europejska nie wymaga od Polski jego wprowadzenia.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Fotolia

Zostaw komentarz