Tag

polecane

Przeglądasz

Kupujący nieruchomości coraz częściej szukają alternatywnych sposobów zakupu mieszkania po atrakcyjnych cenach. Jedną z takich form jest zakup od syndyka sprzedającego nieruchomość w toku postępowania upadłościowego zarówno przy upadłości przedsiębiorców, jak też konsumentów. Oznacza to, że sprzedawane przez syndyka mieszkania mogą pochodzić zarówno od osób prawnych, jak też prywatnych.

Mapa ewidencyjna – wprowadzenie

Rezultatem pomiarów geodezyjnych jest mapa geodezyjna. Podstawowym rodzajem map jest mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza jest własnością państwa.

Mapa zasadnicza zawiera podstawowe i niezbędne informacje o usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, budynków, gruntów, sieci uzbrojenia terenu, całej infrastrukturze technicznej, przebiegu ogrodzeń itp.