Wartość rynkowa nieruchomości
Głosów: 15 (śr. 4.7)

Definicję wartości rynkowej nieruchomości określa art. 151.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741).

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Zgodnie z tą definicją:

„Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej”.

Warunkiem uznania wartości rynkowej za zgodną z w/w definicją jest równoczesne spełnienie wszystkich warunków zawartych w tej definicji.

Przeczytaj: Co wpływa na wartość rynkową nieruchomości?

Jak należy rozumieć definicję wartości rynkowej nieruchomości?

Przez określenie „szacunkowa kwota jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży” należy rozumieć, że nieruchomość była objęta pracami szacowania nieruchomości w wyniku, których ustalono wartość nieruchomości.

Prace szacowania nieruchomości przeprowadziła osoba posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Wyszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego kwota została ujęta w operacie szacunkowym i jako taka stanowi kwotę, jaką w dniu wyceny można uzyskać ze sprzedaży nieruchomości.

Przez “dzień wyceny” należy rozumieć datę sporządzenia operatu szacunkowego.

Z definicji określającej wartość rynkową nieruchomości wynika również, że w transakcji sprzedaży-kupna nieruchomości biorą udział osoby, które mają “stanowczy zamiar zawarcia umowy” i w żaden sposób nie są przymuszane do zawarcia tej transakcji. Oznacza to, że zarówno osoba sprzedająca, jak osoba nabywająca nieruchomość, to osoby posiadające wolną wolę i nie są w żaden sposób przymuszane przez osoby trzecie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Przymuszanie nie wynika z trudnej sytuacji związanej z czynnikami obiektywnymi.

Istotnym określeniem zawartym w definicji wartości rynkowej nieruchomości jest określenie, że osoby biorące udział w transakcji kupna sprzedaży „działają z rozeznaniem” i ”postępują rozważnie”. Oznacza to, że osoby te zostały poinformowane o istotnych cechach nieruchomości, charakterze nieruchomości oraz jej aktualnym wykorzystaniu, jak również planowanym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Oznacza to również, że osoby biorące udział w transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości nie zamierzają do jej przeprowadzenia po jakiejkolwiek cenie. Oznacza to, że kupujący nieruchomość nie zapłaci za nieruchomość ceny wyższej od aktualnej na rynku, natomiast zbywający nie sprzeda nieruchomości w cenie niższej niż obowiązująca na rynku.

Przeczytaj: Operat szacunkowy nieruchomości

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 r., Nr 115, poz. 741).

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Fotolia

Zostaw komentarz