Umowa z rzeczoznawcą majątkowym
Głosów: 1 (śr. 5)

Dokonanie wyceny nieruchomości oraz sporządzenie operatu szacunkowego jest niezbędne m.in. w sytuacjach, gdy przedsiębiorca czy osoba fizyczna planuje:

 • ubezpieczyć nieruchomość,
 • wnieść nieruchomość aportem do spółki,
 • bądź w przypadku nabywania nieruchomości – mieszkania, domu jednorodzinnego i zaciągnięcia kredytu hipotecznego w banku.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Wycenę nieruchomości oraz sporządzenie operatu szacunkowego z tej wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Ramowy zakres działalności rzeczoznawcy majątkowego określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Aktualną listę rzeczoznawców majątkowych ujęto na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – LINK.

Przeczytaj: Jak sprawdzić wiarygodność rzeczoznawcy majątkowego?

Jakie elementy powinna zawierać umowa z rzeczoznawcą majątkowym?

Osoby fizyczne bądź osoby prawne zlecając rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie wyceny nieruchomości oraz sporządzenie operatu szacunkowego powinni sporządzić i zawrzeć z rzeczoznawcą majątkowym umowę o dokonanie tych czynności.

Co do zasady umowa o sporządzenie wyceny nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego powinna być zawarta w formie pisemnej.

Umowa o dokonanie wyceny nieruchomości jest umową o dzieło. Oznacza to, że zarówno treść, jak i forma, powinna odpowiadać wymaganiom ujętym w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1968 r. Kodeks cywilny art. 627 – 629, zgodnie z którym:

„Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”.

Umowa o dokonanie wyceny nieruchomości oraz sporządzenie operatu szacunkowego powinna określać w szczególności:

 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • dane osoby zlecającej wycenę,
 • dane rzeczoznawcy majątkowego,
 • cel wyceny nieruchomości,
 • przedmiot wyceny nieruchomości,
 • określenie nazwy dokumentów oraz terminu dostarczenia przez zamawiającego dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego,
  wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego,
 • termin zakończenia wyceny i przedłożenia operatu szacunkowego zlecającemu.

W praktyce, do obowiązku zamawiającego należy dostarczenie rzeczoznawcy nie tylko odpisu księgi wieczystej, ale również wszelkiej dokumentacji prawnej jak i technicznej wycenianej nieruchomości.

W sytuacji, gdy czynności zgromadzenia dokumentacji niezbędnej do dokonania wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego powierzy się rzeczoznawcy majątkowemu, wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego odpowiednio wzrośnie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1968 r. Kodeks cywilny.
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Pixabay.com

Zostaw komentarz