Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości
Głosów: 22 (śr. 4.3)

Sprzedaż nieruchomości jest czynnością prawną wymagającą sporządzenia przez notariusza, jako osoby społecznego zaufania, aktu notarialnego.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Przeprowadzenie transakcji sprzedaży nieruchomości, wymaga od sprzedającego przygotowania podstawowych dokumentów świadczących o tym, że:

 • nieruchomość jest własnością osoby zbywającej, a ta jest jej prawowitym właścicielem,
 • mieszkanie jest/nie jest obciążone kredytem hipotecznym,
 • mieszkanie jest/nie jest obciążone służebnością,
 • mieszkanie (nieruchomość) jest/nie jest zadłużone w spółdzielni mieszkaniowej.

Udostępnienie numeru księgi wieczystej

Do dobrych praktyk przed sprzedażą nieruchomości należy udostępnienie przyszłemu nabywcy mieszkania bądź domu jednorodzinnego numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zbywanej.

Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości jest dokumentem świadczącym o stanie prawnym nieruchomości. Zawarte w niej wpisy nie tylko ujawniają prawa właścicieli nieruchomości, ale mogą również ujawniać ostrzeżenia wpisane z urzędu, które informują o niezgodności stanu prawnego zapisanego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Potencjalny nabywca nieruchomości posiadając numer księgi wieczystej może sprawdzić stan prawny nieruchomości korzystając z przeglądarki internetowej https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl.

Dokumenty potwierdzające własność nieruchomości

Następnie, pomimo wpisów księdze wieczystej świadczących o tym, że zbywający jest właścicielem nieruchomości, należy udowodnić to prawo poprzez okazanie dokumentów typu:

 • akt notarialny – w przypadku nabycia zbywanej nieruchomości na rynku wtórnym,
 • akt darowizny – w przypadku wejścia w posiadanie nieruchomości na drodze darowizny,
 • akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku otrzymania nieruchomości w spadku.

Przeczytaj: Jak samodzielnie sprzedać mieszkanie?

Stan zadłużenia nieruchomości bądź jego braku

Podobnie, zbywający mieszkanie czy dom jednorodzinny, powinien udowodnić wpisy ujawnione w księdze wieczystej w Dziale IV – Hipoteka.

Jeżeli zbywający nieruchomość nabył tę nieruchomość na rynku wtórnym bądź na rynku pierwotnym, korzystając przy tym z kredytu bankowego powinien przedłożyć przyszłemu nabywcy zaświadczenie z banku o stanie zadłużenia bądź w sytuacji, gdy spłacił cały kredyt, powinien przedłożyć zaświadczenie o całkowitej spłacie zadłużenia.

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny bądź spadku, właściciel takiej nieruchomości powinien przygotować dokument wydany przez Urząd Skarbowy informujący, że wszelkie podatki i opłaty z tytułu dziedziczenia czy spadku zostały uregulowane, bądź że podatek nie był należny, jak również w sytuacji, gdy nastąpiło przedawnienie, zaświadczenie Urzędu Skarbowego (dalej US) o przedawnieniu podatku. Przy czym należy mieć na uwadze, że prawo w zakresie podatku od spadków i darowizn obowiązuje od 2007 r.

Bez zaświadczenia z US notariusz nie będzie mógł przeprowadzić czynności prawnej, jakim jest sporządzenie aktu notarialnego w zakresie przeniesienia własności nieruchomości.

Dokumenty i zaświadczenia wydawane przez Urząd Gminy bądź Urząd Miasta

Do sporządzanego aktu notarialnego należy również dołączyć dokumenty / zaświadczenia wydawane przez Urząd Gminy bądź Urząd Miasta, a mianowicie:

 • opinię Urzędu Gminy, Urzędu Miasta w sprawie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy bądź miasta,
 • zaświadczenie Prezydenta Miasta, Urzędu Gminy, że nieruchomość zbywana nie znajduje się w strefie rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji.

Dokumenty wydawane przez Starostwo Powiatowe

Wśród dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego powinny znaleźć się również dokumenty wydawane przez Starostwo Powiatowe, tj.

 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów,
 • kopia mapy zasadniczej,
 • zaświadczenie Starostwa Powiatowego o tym, że nieruchomość nie jest objęta planem urządzenia lasu.

Dokumenty wydane przez Starostwo Powiatowe mają na celu udokumentowanie, że dane nieruchomości zbywanej zawarte w rejestrze gruntów są zgodne z danymi ujętymi w księdze wieczystej tej nieruchomości. Natomiast treść mapy zasadniczej pozwoli na identyfikację uzbrojenia terenu zarówno w media podziemne (linia elektroenergetyczna, sieć gazowa, kanalizacyjna i wodna) jak i budowle naziemne, drzewa, krzewy.

Mapa ewidencyjna gruntów pozwala na sprawdzenie stanu granic nieruchomości, numerów działek oraz oznaczenia użytków.

Zaświadczenie o tym, czy nieruchomość nie jest objęta planem urządzenia lasu pozwoli na rozwianie wątpliwości w zakresie czy nieruchomość jest bądź nie nieruchomością leśną.

Przedłożone przez zbywającego w/w dokumenty nie tylko pozwolą na dokonanie transakcji zbycia nieruchomości bez zbędnej zwłoki, ale przede wszystkim utwierdzą przyszłego nabywcę w przekonaniu, że transakcja jest przejrzysta i bezpieczna, a sprzedający nie ma nic do ukrycia.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Picjumbo.com

Zostaw komentarz