Upadłość konsumencka a sprzedaż nieruchomości przez syndyka
Głosów: 70 (śr. 4.9)

Na czym polega upadłość konsumencka, co ona oznacza, kto może z niej skorzystać oraz jakie są korzyści z nią związane.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Z roku na rok rośnie liczba upadłości konsumenckich. W samej pierwszej połowie 2018 roku ogłoszono ich w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” ponad trzy i pół tysiąca. Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że do końca roku liczba ta wzrośnie prawdopodobnie do sześciu i pół tysiąca. Oznacza to procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 17,8 procent i o około tysiąc upadłości w liczbach bezwzględnych.

Dla kogo upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem przewidzianym dla osób niewypłacalnych, które:

  • nie prowadzą działalności gospodarczej ani rolnej,
  • stały się niewypłacalne na skutek nieprzewidzianych okoliczności,
  • są dłużnikami wobec co najmniej jednego wierzyciela.

Upadłość konsumencką może ogłosić tylko konsument. Co to oznacza? Konsumentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeśli więc osoba prowadząca taką działalność decyduje się na złożenie wniosku o upadłość, wcześniej powinna wyrejestrować ją z rejestru CEIDG.

Co oznacza, że dana osoba jest niewypłacalna? Przyjmuje się, że taki stan rzeczy zachodzi, kiedy dana osoba nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i stan ten jest trwały. Zazwyczaj uważa się, że z niewypłacalnością mamy do czynienia, kiedy zaległości w spłacie długów przekraczają trzy miesiące.

Nie może ogłosić upadłości konsumenckiej osoba, która doprowadziła do stanu niewypłacalności w sposób celowy. Nie może ogłosić jej także ten, kto doprowadził do niewypłacalności z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa (to ostatnie jest najczęstszą przyczyną oddalenia wniosku o upadłość konsumencką).

Ważne jest, że upadłość konsumencką mogą ogłosić także osoby, które nie posiadają żadnego, nawet najdrobniejszego majątku.

Wniosek o upadłość konsumencką składa się z wydziale gospodarczym sądu rejonowego. Razem z wnioskiem należy wnieść opłatę sądową w wysokości 30 zł (płatną w kasie sądu lub przelewem). Warto wiedzieć, że w przypadku bardzo złej sytuacji materialnej dłużnika, sąd może go zwolnić z tej opłaty.

Upadłość konsumencka - sprzedaż nieruchomości przez syndyka

Kupno mieszkania od syndyka – zalety

Warto zwrócić uwagę na zalety, jakie daje sprzedaż mieszkania należącego do dłużnika, które jest sprzedawane przez syndyka w ramach upadłości konsumenckiej. Taka forma sprzedaży jest korzystna dla wszystkich stron transakcji: dla kupującego, dla samego dłużnika (upadłego) oraz dla jego wierzycieli.

Przeczytaj: Jak kupić mieszkanie od syndyka – poradnik krok po kroku

Kupujący nabywa lokal bez obciążeń, zarówno finansowych, jak i bez lokatorów. Sprzedaż nieruchomości w ramach postępowania upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, co oznacza, iż nabywca nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego powstałe zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości. Ponadto sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw i roszczeń osobistych ujawnionych w księdze wieczystej.

Oczywiście, cena takiego lokalu jest zazwyczaj wyższa niż takiego, który jest sprzedawany na licytacji komorniczej i w którym zamieszkują lokatorzy. Ale „coś za coś”.

Zyskuje także dłużnik (upadły). Sąd, na jego wniosek, wydziela z sumy uzyskanej ze sprzedaży lokalu kwotę służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych jego i osób pozostających na jego utrzymaniu. Na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych konsumenta można wyznaczyć kwotę o równowartości miesięcznego czynszu za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Zyskują też wierzyciele. Dlaczego? Bo cena, za jaką udaje się sprzedać lokal wolny od obciążeń i niechcianych lokatorów, jest zazwyczaj wyższa od tej, jaką udałoby się uzyskać z licytacji komorniczej. Stąd większe pieniądze będą służyć ich zaspokojeniu.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Unsplash.com, Pixabay.com, materiały własne.

Zostaw komentarz