Sprzedaż z wolnej ręki
Głosów: 6 (śr. 5)

Czym różni się sprzedaż z wolnej ręki od licytacji i od aukcji komorniczej.

Zasadniczym sposobem sprzedaży nieruchomości dłużnika jest licytacja komornicza lub przetarg organizowany przez syndyka. Możliwa jest jednak także tzw. sprzedaż z wolnej ręki.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Sprzedaż z wolnej ręki przez komornika

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez komornika możliwa jest przy uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Jest ona możliwa tylko w przypadku ściśle określonych nieruchomości. Chodzi tu przede wszystkim o niezabudowaną nieruchomość gruntową, która nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.

Z wolnej ręki można też sprzedać niezabudowaną nieruchomość gruntową obciążoną na rzecz osób trzecich, oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, jeśli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy. W przypadku tych nieruchomości jest jednak dodatkowy warunek – dłużnik nie zaskarżył oszacowania nieruchomości.

Tylko takie nieruchomości komornik może oferować do sprzedaży z wolnej ręki. Cena sprzedaży nie może być niższa niż wartość oszacowania.

Strony postępowania egzekucyjnego (a więc wierzyciel i dłużnik) mogą wskazać komornikowi tryb poszukiwania nabywcy. W przypadku braku porozumienia w tej sprawie tryb wyszukiwania nabywcy określa sąd.

Ważne jest, że nieruchomość może być sprzedana z wolnej ręki jedynie przez miesiąc od zakończenia opisu i oszacowania nieruchomości. Później można ją sprzedać tylko na licytacji.

Przeczytaj: Jak kupić mieszkanie od syndyka – poradnik krok po kroku

Sprzedaż z wolnej ręki przez syndyka

Także syndyk masy upadłości może dokonać sprzedaży nieruchomości zarówno w formie przetargu, jak i w formie sprzedaży z wolnej ręki. Na tę drugą formę sprzedaży syndyk musi jednak uzyskać zezwolenie sędziego-komisarza.

Po uzyskaniu takiego zezwolenia syndyk sporządza regulamin sprzedaży konkretnej nieruchomości. Najczęściej jednak sprzedaż z wolnej ręki ma również postać przetargu. Sprzedaż odbywa się bowiem w ramach konkursu ofert, a warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w dwóch egzemplarzach pisemnej oferty, a także wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Aby możliwa była sprzedaż w wolnej ręki przez syndyka, przed przystąpieniem do sprzedaży istnieje konieczność sporządzenia spisu inwentarza i oszacowania (przy przetargu dokonywana jest wycena przez biegłego). Syndyk nie ma natomiast obowiązku zawiadamiania o planowanej sprzedaży w formie obwieszczenia, chyba że co innego wynika z decyzji sędziego-komisarza lub Rady Wierzycieli.

Proces sprzedaży nieruchomości przeprowadza syndyk zgodnie z wytycznymi sędziego-komisarza i Rady Wierzycieli (jeśli została ustanowiona). Jeśli zostanie wybrany nabywca, syndyk może niezwłocznie przystąpić do aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości (w przypadku przetargu na postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta przysługuje zażalenie).

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Picjumbo.com.

Zostaw komentarz