Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w 2019 roku
Głosów: 110 (śr. 4.7)

Użytkowanie wieczyste gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, z początkiem nowego roku zostanie przekształcone we własność gruntów. Rodzi to daleko idące skutki dla sprzedaży mieszkań na początku przyszłego roku.

Zgodnie ustawą, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpi 1 stycznia 2019 r. Tego dnia mieszkańcy zostaną automatycznie uwłaszczeni i staną się współwłaścicielami gruntów, na których stoją ich budynki.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Kogo obejmie przekształcenie

Głównym celem ustawy jest przekształcenie praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Ustawa nie obejmie więc swoim zakresem wszystkich gruntów, a jedynie te, które są zabudowane na cele mieszkaniowe. Ustawa dopuszcza jednak, żeby na wskazanych gruntach znajdowały się np. budynki gospodarcze czy garaże, o ile służą one prawidłowemu i racjonalnemu korzystaniu z budynków mieszkalnych.

W przypadku budynków wielorodzinnych warunkiem przekształcenia jest to, żeby przynajmniej połowę lokali stanowiły lokale mieszkalne. A więc przekształcenie obejmie również grunty zabudowane budynkami o funkcji mieszanej (mieszkalno-usługowej) pod warunkiem, że funkcja mieszkalna będzie w takim budynku przeważać. Czyli na przykład będą to budynki z lokalami usługowymi lub handlowymi usytuowanymi na parterze budynków mieszkalnych.

Ustawa nie obejmuje natomiast gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami o charakterze komercyjnym (np. magazynami lub biurowcami) – takie grunty nie będą podlegać przekształceniu.

Ile zapłacimy za przekształcenie

Mimo że nowe przepisy znoszą obowiązek płacenia za użytkowanie wieczyste, nakładają za to obowiązek opłat z tytułu pokrycia kosztów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Trzeba będzie je uiszczać do końca marca każdego roku. Wysokość tych opłat będzie taka sama jak stawki za użytkowanie wieczyste obowiązujące w dniu przekształcenia.

Opłaty za przekształcenie będą stałe. Ustawa pozwala jedynie na ich waloryzację raz na trzy lata zgodnie ze wskaźnikiem zmian cen nieruchomości określonym przez Główny Urząd Statystyczny. Będą pobierane przez kolejnych 20 lat.

Ustawodawca przewidział obligatoryjną bonifikatę w wysokości 60 proc. dla tych dotychczasowych użytkowników gruntów Skarbu Państwa, którzy zapłacą w 2019 roku za cały 20-letni okres z góry. Bonifikata będzie obowiązywała także przez kolejnych pięć lat, z tym że w kolejnych latach będzie malała o 10 punktów procentowych rocznie.

Bonifikata na gruntach, które były własnością samorządów, jest zależna od decyzji lokalnych władz. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by udzielane przez władze samorządowe bonifikaty były wyższe niż te przewidziane dla gruntów Skarbu Państwa.

Przeczytaj: Przetarg na mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej

Koniec użytkowania wieczystego – problemy

Chociaż ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność wydaje się być dla właścicieli mieszkań i ogólnie rynku nieruchomości korzystne, diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Eksperci obawiają się, że na początku 2019 roku sprzedaż mieszkań położonych do tej pory na gruntach znajdujących w użytkowaniu wieczystym będzie o wiele trudniejsza, jeśli nie niemożliwa. Dlaczego?

Wprawdzie ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność mówi, że do przekształcenia dochodzi z mocy prawa 1 stycznia 2019 r., ale potwierdzeniem dokonania się tego przekształcenia ma być zaświadczenie. Zaświadczenie takie będzie wydawał:

  • starosta – dla gruntów Skarbu Państwa;
  • dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – dla gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;
  • wójt (burmistrz, prezydent miasta) – dla gruntów jednostek samorządu terytorialnego.

Organy te mają na wydanie takiego zaświadczenia 12 miesięcy, a zgodnie z art. 4 ustawy uwłaszczeniowej tylko to zaświadczenie stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej. Oznacza to, że do czasu wydania zaświadczenia nieruchomości objęte ustawą będą niesprzedawalne, a obrót nimi zostanie zamrożony.

Na szczęście ustawodawca zapisał w ustawie uwłaszczeniowej, że gdy o zaświadczenie zawnioskuje sam właściciel nieruchomości, organ jest zobowiązany do jego wydania w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że przez pierwsze cztery miesiące 2019 roku nieruchomości objęte ustawą uwłaszczeniową będą praktycznie niesprzedawalne.

Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza przy nieruchomościach wystawionych na sprzedaż w drodze przetargu lub licytacji, gdzie obowiązują konkretne terminy ich sprzedaży. Sytuacja ta jest niekomfortowa także dla osób inwestujących w tzw. flipy, gdyż przy tym rodzaju działalności liczy się szybkie działanie, a każdy miesiąc opóźnienia w sprzedaży powoduje wymierne straty finansowe.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Pixabay.com, Unsplash.com.

1 komentarz

  1. I właśnie pojawia się pytanie czy sprzedaż komornicza nieruchomości ze stanem prawnym i wartością określoną na UW po 1 stycznia 2019 jest dopuszczalna ? Czy po uzyskaniu przybicia sąd przysądzi własność, a nawet jeżeli tak to czy sąd wieczysto-ksiegowy to wpisze do KW ? Co jeżeli wcześniej gmina prześle zaświadczenie do sądu o przekształceniu ? W KW będzie własność, a w przysądzeniu własności UW ? Będą jaja.

Zostaw komentarz