Malbork , Pomorskie

Mieszkanie | 137 328 zł | 81,81 m2

- 62 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 137 328 zł
 • Miasto: Malbork
 • Powierzchnia: 81,81 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 679 zł
 • Ulica: Grunwaldzka 22a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39552X92630787
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-09 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 12 września 2019 r. o godz. 10.00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Miasta Malborka

1 ul. Grunwaldzka 22A/2 81,81 m2 70/84 542 m2 0.0524 137 328 zł

2. Warunki nabycia nieruchomości
wadium w kwocie 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) za każdy lokal płatne najpóźniej do 09 września 2019 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA Nr 60 1020 1811 0000 0402 03339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku, p. 232.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania - tel. 55 6290400 w. 458, 470, 471, 472. Nieruchomość udostępni zainteresowanym do oglądania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. we wcześniej uzgodnionym terminie - tel. 55 629 86 00.
Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Image things

Malbork , Pomorskie

57 300 zł | 23,80 m2

 • cena: 57 300 zł
 • 2 408 za m2
Image things

Malbork , Pomorskie

115 575 zł | 67,40 m2

 • cena: 115 575 zł
 • 1 715 za m2