Polityka prywatności

 • Definicje

  Usługodawca – firma LP z siedzibą w Warszawie (00-808) przy ul. Platynowej 6/20, NIP 7962618273, REGON 380292790.

  Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

  Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.listaprzetargow.pl.

  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przegląda Serwis.

  Konto – dotyczący Użytkownika wpis w bazie danych Serwisu, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

  Regulamin – regulamin Serwisu.

 • A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

  1. Korzystanie z Serwisu

  Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik, Usługodawca przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

  - analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;

  - wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;

  - marketingowych Usługodawcy oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem Ci reklamy behawioralnej – by informować Cię o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz o ofertach naszych partnerów biznesowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING poniżej.


  2. Rejestracja w Serwisie

  Gdy zdecydujesz się na rejestrację w Serwisie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Konta (imię i nazwisko oraz adres e-mail).

  Ponadto możesz podać dodatkowe informacje (numer telefonu oraz region, z którego interesują Cię ogłoszenia), ich podanie jest w pełni dobrowolne.

  Dane Osobowe, które podajesz podczas rejestracji w Serwisie oraz podczas jego uzupełniania, są przetwarzane:

  - w celu świadczenia Ci usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych podczas uzupełnienia Konta – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

  - w celach analitycznych i statystycznych – by Usługodawca mógł stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Ponownie podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku uzasadniony interes Usługodawcy. Będziemy w związku z tym analizować Twoją aktywność w Serwisie, sposób korzystania z konta i Twoje preferencje;

  - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawcy polegający na ochronie swoich praw;

  - w celach marketingowych Usługodawcy oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.


  3. Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych

  Usługodawca przetwarza Twoje Dane Osobowe także po to, by realizować działania mające na celu dostosowywanie treści do Twoich potrzeb. Działania te mogą polegać na:

  - dostarczaniu treści (w szczególności ofert nieruchomości), które są dostosowane do Twoich deklarowanych preferencji;

  - dostarczaniu treści (w szczególności ofert nieruchomości) na podstawie danych umieszczonych przez Ciebie na Koncie;

  - dostarczaniu treści (w szczególności ofert nieruchomości) na podstawie analizy Twoich zachowań w Serwisie.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes polegający na rekomendowaniu ofert nieruchomości dostosowany do Twoich preferencji i aktywności.

 • B. MARKETING

  Usługodawca przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

  - wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (w tym reklama kontekstowa);

  - wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);

  - kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach;

  W celu realizowania działań marketingowych Usługodawca w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Usługodawca dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.


  1. Reklama kontekstowa

  Usługodawca przetwarza Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy.


  2. Reklama behawioralna

  Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Twoje Dane Osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do Twoich preferencji). Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.


  3. Powiadomienia mailowe

  Usługodawca przetwarza Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach.

  Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

  - w celu świadczenia usługi wysyłki powiadomień – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

  - w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Usługodawca polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

  - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Usługodawca.


  4. Marketing bezpośredni

  Twoje Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane przez Usługodawca do kierowania do Ciebie treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub smsa o ile wyrazisz na te działania zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

 • C. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

  Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Usługodawcy oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Usługodawcy polegający na promowaniu własnej marki.

 • D. COOKIES

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.


  1. Cookies „serwisowe”

  Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Usługodawca oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne (patrz zaufani partnerzy) korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

  - pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

  - uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

  - trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej;

  - pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.


  2. Cookies „marketingowe”

  Usługodawca oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu Usługodawca oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 • E. ODBIORCY DANYCH

  Twoje dane mogą być przekazane do dostawców usług dla Usługodawcy oraz organów administracji państwowej.


  1. Dostawcy usług dla Usługodawcy

  W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Usługodawcy takim jak:

  - firmy badawcze;

  - agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych, co zostało szczegółowo opisane w trzech poprzednich rozdziałach);

  - podmioty powiązane z Usługodawcą;

  - podmioty świadczące usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych;

  - podmioty świadczące usługi wspierające komunikację elektroniczną poprzez dostarczanie odpowiednich narzędzi;

  - dostawcy klienta pocztowego;

  - podmioty świadczące usług analizy i przygotowania statystyk Serwisu (co zostało opisane powyżej w poprzednim rozdziale).


  Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  - współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

  - stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;

  - stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

  - w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

  Będziemy informować Cię o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.


  2. Organy administracji państwowej

  Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 • F. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

  Przysługują Ci następujące prawa:

  - dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

  - usunięcia,

  - ograniczenia przetwarzania,

  - prawo do przenoszenia danych,

  - prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Jeśli zarejestrowałeś się w Serwisie i udzieliłeś zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres [email protected]


  1. Prawo do sprzeciwu

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 • G. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Konto w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych. Jeśli usuniesz Konto lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Konta oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

 • H. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

 • I. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres LP Łukasz Ostrach, ul. Platynowa 6/20, 00-808 Warszawa.

 • J. ZMIANY POLITYKI

  Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.