Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Polityka prywatności

 • 1. Definicje

  Dane Osobowe – mają znaczenie przypisane w RODO tj. oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) w tym m.in.: nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

  Konto – dotyczący Użytkownika wpis w bazie danych Serwisu, z którego wynika możliwość dostępu do pełnego zakresu Usług.

  Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

  Regulamin – regulamin Serwisu.

  Rejestracja – proces tworzenia Konta przez Użytkownika.

  RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

  Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.listaprzetargow.pl.

  Usługodawca – Lista Przetargów Ostrach spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000977945, NIP 7011093718, REGON 522365737.

  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.

 • 2. Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

  a. administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca tj. Lista Przetargów Ostrach spółka komandytowa e-mail: [email protected];

  b. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

  - w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę, w tym także rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania problemów technicznych. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  - w celu dostosowywania treści wyświetlanych w Serwisie do zindywidualizowanych preferencji i zachowań Użytkowników. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  - w celach marketingu usług i produktów Usługodawcy. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  - w celach analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Użytkowników. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  - w celu wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  - w przypadku wyrażenia właściwych zgód przez Użytkownika - w celach marketingu usług i produktów osób trzecich, w tym poprzez przesyłanie informacji handlowej. Przetwarzanie w tym celu będzie opierać się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

  c. Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przez okres utrzymywania Konta przez Użytkownika oraz ewentualnie przez dłuższy okres jeżeli uprawnienie takie lub obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa;

  d. Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem w tym: firmom badawczym, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej Serwisu i przechowywania danych, podmiotom świadczącym usługi analizy i przygotowania statystyk Serwisu;

  e. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz do przetwarzania prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. udzielonej zgody);

  f. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

  g. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych:

  - określonych w punkcie 4.2 poniżej jest dobrowolne lecz konieczne dla zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie pełnego zakresu Usług przez Usługodawcę;

  - określonych w punkcie 4.3 poniżej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy czym ich podanie warunkuje możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

  h. W celu realizowania działań marketingowych Usługodawca, w niektórych przypadkach, wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Usługodawca dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

 • 3. Bezpieczeństwo danych osobowych

  Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Danych Osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Dane Osobowe.

 • 4. Rejestracja

  4.1 Użytkownik dokonujący Rejestracji i zakładając Konto oświadcza, że:

  a. podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  b. ma ukończone 16 lat.

  4.2 Rejestracja wymaga podania przez Użytkownika adres e-mail oraz stworzenia hasła dostępu dla swojego Konta. Podania wymienionych danych jest konieczne dla utworzenia Konta.

  4.3 W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwis Użytkownik może podać dodatkowe (ponad określone w punkcie powyżej) Dane Osobowe w tym swój numer telefonu, preferencje regionalne i inne informacje (np. w celu zamówienia powiadomień telefonicznych lub określenia obszaru, na którym poszukuje nieruchomości).

  4.4 Likwidację Konta Użytkownik może przeprowadzić poprzez samodzielne usunięcie konta na stronie https://www.listaprzetargow.pl/twoje-konto lub wysłanie wiadomości e-mail z informacją o chęci zamknięcie Konta, a tym samym rozwiązania umowy o Usługi, na adres [email protected] Rozwiązanie staje się skuteczne z chwilą usunięcia Konta przez Usługodawcę, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania ww. wiadomości przez Usługodawcę.

 • 5. Wykorzystywanie plików cookies

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

  5.1 Cookies „serwisowe”

  Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Usług oraz poprawy jakości tych Usług. W związku z tym Usługodawca oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

  a. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

  b. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

  c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

  d. trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej;

  e. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.

  5.2 Cookies „marketingowe”

  Usługodawca oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu Usługodawca oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 • 6. Zmiany polityki

  Usługodawca jest uprawniony do zmiany Polityki w każdym czasie. Zmiany Polityki wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Serwisie. W przypadku braku zgody na zmianę Polityki Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą.