Chełm , Lubelskie

Mieszkanie | 90 500 zł | 33,06 m2

- 25 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 90 500 zł
 • Miasto: Chełm
 • Powierzchnia: 33,06 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 2 737 zł
 • Ulica: Karola Szymanowskiego 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 36727X86014637
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-23 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności lokalu mieszkalnego nr 30 o powierzchni użytkowej 33,06 m2 i pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow. 4,85 m2 znajdujących się w budynku wielorodzinnym przy ul. Karola Szymanowskiego 3 w Chełmie oraz udziału 3791/631289 w częściach wspólnych i gruncie, dla którego urządzona jest księga wieczysta nr LUIC/00078137/8 , za cenę wskazaną w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego tj. za cenę nie niższą niż 90 500,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych zero groszy). Szczegółowe informacje pod nr tel: 81 532 53 22 lub adresem email: [email protected]
Oferty należy kierować na adres kancelarii syndyka Adaminy Partyckiej- Skrzypek do dnia 23 lipca 2019 roku, ul. G. Narutowicza 49/4; 20-016 Lublin. (liczy się data stempla pocztowego) Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2019 roku.
Kupujący będzie zobowiązany do wpłacenia ceny zakupu na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Image things

Chełm , Lubelskie

22 088 zł | 1,00 m2

 • cena: 22 088 zł
 • 22 088 za m2
Image things

Chełm , Lubelskie

93 000 zł | Kawalerka | 38,88 m2

 • cena: 93 000 zł
 • 2 392 za m2