Pobierowo, zachodniopomorskie

Obiekt | 1 500 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WÓJT GMINY REWAL
w oparciu o art. zgodnie z art. 38, art. 40 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY REWAL

Położenie: Pobierowo, ul. Śląska 2
KW: XXXX/XXXXXXXX/X
Nr działki: 448/3
Pow. (m2): 1143

Cena wywoławcza brutto (PLN): 1 500 000
Wadium (PLN): 300 000

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, dwoma budynkami letniskowymi i budynkiem garażowym. Nieruchomość położona 50 m od morza. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę rekreacyjną /letniskową. Sprzedaż zwolniona z podatku Vat.
Księga wieczysta nieruchomości obciążona w dziale IV hipoteką przymusową w wysokości 678.242,00 zł jako zabezpieczenie zaległej kwoty finansowej. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży Gmina spłaci w/w hipotekę przymusową.

PRZETARG odbędzie się 19 lipca 2019 roku o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.

Wadium należy wpłacić do 16 lipca 2019 r. na konto Urzędu Gminy Rewal: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Przed przetargiem należy okazać dowód wpłaty wadium w biurze Nr 107 (I piętro) Urzędu Gminy w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19. Integralną częścią ogłoszenia jest załącznik do ogłoszenia, w którym zebrano informacje dotyczące zbywanych nieruchomości.

Podpisanie aktów notarialnych nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2019 r. Całość zaproponowanej kwoty należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi strona kupująca. Niestawienie się osoby w terminie najpóźniej do 31 lipca 2019 r. w celu podpisania aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę wadium. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przesunięcia terminu zawarcia umowy. W przypadku nieruchomości nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego inwestor jest zobowiązany do wystąpienia o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy. Teren z użytkiem rolnym należy wyłączyć z produkcji rolnej przed uzyskaniem decyzji i pozwoleniu na budowę.

Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal, pok.107 i 108, tel., (091) 38 49 021, (091) 38 49 019

Image things

Choszczno, zachodniopomorskie

162 750 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 74,48 m2

  • cena: 162 750 zł
  • 2 185 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

170 276 zł | 1,00 m2

  • cena: 170 276 zł
  • 170 276 za m2
Image things

Połczyn-Zdrój, zachodniopomorskie

37 200 zł | Mieszkanie | 35,43 m2

  • cena: 37 200 zł
  • 1 050 za m2