Malbork, Pomorskie

Obiekt | 30 517 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 30 517 zł
 • Miasto: Malbork
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 30 517 zł
 • Ulica: Ciepła
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 29507X69105397
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-09 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 13 maja 2019 r. o godz. 10.00 pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, wykorzystywanym jako garaż w zabudowie zwartej, położona w obrębie 6 miasta Malborka przy ul. Ciepłej 8, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00005616/5:
l.p. adres Nr działki Pow. cena wywoławcza brutto ( VAT zw)
1 ul. Ciepła 66/57 0.0059 ha 30 517 zł
2. Warunki nabycia nieruchomości:
wadium w kwocie - 3 000 zł (trzy tysiące złotych) płatne najpóźniej do 09 maja 2019 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631.. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku. Osoby zainteresowane przystąpienie do przetargu muszą zgłosić uczestnictwo w przetargu w terminie najpóźniej do 09 maja 2019 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472 i w zakresie zabudowy w. 431, 432). Budynek zostanie udostępniony zainteresowanym do oglądania przez ZGKiM w Malborku Sp. z o.o. w terminie wcześniej uzgodnionym.
Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka oraz na stronie www.bip.malbork.pl

Image things

Malbork , Pomorskie

109 333 zł | 169,21 m2

 • cena: 109 333 zł
 • 646 za m2