Zalety inwestowania w nieruchomości
Głosów: 7 (śr. 4.9)

Jak każda inwestycja, również ta w nieruchomości ma dwie strony, niesie za sobą szereg korzyści, ale również nie jest wolna od wad.

Do głównych zalet tego typu inwestycji można zaliczyć:

Zabezpieczenie kapitału

W przeciwieństwie do innych rodzajów inwestycji (np. akcji, obligacji, innych instrumentów finansowych) w przypadku nieruchomości ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału jest znikome i w większości przypadków daje się ubezpieczyć (np. od skutków klęsk żywiołowych). W przypadku działań państwa, które mogą doprowadzić do likwidacji danej nieruchomości (np. planowana budowa drogi itp.), właścicielowi nieruchomości przysługuje rekompensata niekiedy korzystniejsza od sprzedaży na warunkach rynkowych.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Ochrona przed inflacją

Nieruchomości jako środek trwały są przez wielu ekspertów uważane za najlepsze zabezpieczenie przed inflacją. Ze względu na stale rosnące ceny dzisiejszy koszt odtworzenia tego samego budynku jest wyższy niż w momencie kiedy był on stawiany. W przypadku nieruchomości przeznaczonych na wynajem istnieje również możliwość niwelowania negatywnych skutków inflacji poprzez zawarcia klauzuli o corocznej indeksacji czynszu o współczynnik inflacji.

Źródło dochodów

Co do zasady można wyróżnić trzy źródła dochodów generowanych przez nieruchomości:

  1. przepływy gotówki po opodatkowaniu, wynikające z rocznych dochodów z czynszów,
  2. dochody pozaczynszowe (opłaty za parkingi, reklamy itp.),
  3. rewersję (zwrot) kapitału po opodatkowaniu w chwili planowanej sprzedaży nieruchomości (cena sprzedaży pomniejszona o koszty transakcji, niespłacony kredyt zabezpieczony hipoteką, podatek od dochodu i sprzedaży).

Źródło korzyści na etapie rozliczeń z fiskusem

Inwestowanie w nieruchomości na wynajem daje możliwość wyboru sposobu opodatkowania w rozliczeniach z urzędem skarbowym:

  1. ryczałt od przychodów wysokości 8,5% lub
  2. na zasadach ogólnych z minimalnym podatkiem wysokości 18% dochodów.

W przypadku wyboru drugiej opcji istnieje możliwość zaliczenia w koszty m.in. odsetek od kredytu (jeżeli takie było źródło finansowania nieruchomości), czynszu płatnego do spółdzielni, kosztu napraw i remontów oraz amortyzacji samej nieruchomości (corocznie 1,5%, 25% lub 10% wartości nieruchomości).

Przeczytaj: Wady inwestowania w nieruchomości

Odmrożenie kapitału (dźwignia finansowa)

W przypadku kupna nieruchomości za środki własne istnieje możliwość reinwestowania ich dużej części poprzez zaciągniecie kredytu hipotecznego. Kredyt hipoteczny jest najtańszym kredytem na rynku (tańszym średnio o kilka – kilkanaście punktów procentowych w stosunku do kredytów konsumpcyjnych) i jako taki daje dużą szansę osiągnięcia dochodów kapitałowych z reinwestycji przewyższających koszty kredytu.

Element dywersyfikacji portfela

W przypadku inwestorów lokujących środki w różnych instrumentach, nieruchomości mogą być dobrym uzupełnieniem portfela, z jednej strony dobrze chroniącym zainwestowany kapitał, a z drugiej dającym zyski przewyższające rentowność alternatywnej inwestycji w obligacje skarbowe.

Fizyczna „dotykalność” (bezpośredni wpływ na inwestycję)

W przeciwieństwie do innych form inwestowania (akcje, obligacje), gdzie rola inwestora kończy się w momencie podjęcia decyzji o inwestycji, nieruchomości dają możliwość bezpośredniego wpływu na ostateczny wynik projektu oraz minimalizowanie ryzyka nieudanej inwestycji. To inwestor decyduje o zakresie i standardzie remontu oraz stawkach pobieranych za wynajem.

Możliwość zakupu poniżej wartości rynkowej

Wartość nieruchomości w odróżnieniu od wartości innych instrumentów, którymi obrót odbywa się na wystandaryzowanym rynku, jest uzależniona od specyfiki lokalnego rynku, który cechuje się małą porównywalnością, a co za tym idzie nie jest doskonały ani efektywny. Informacje są niezwykle rozproszone, a dodatkowo w momencie sprzedaży bardzo istotną rolę odgrywa czynnik ludzki (umiejętności negocjacyjne, ale także motywacja kupca do sprzedaży oraz presja czasu). Wymienione czynniki sprawiają, że udaje się niekiedy kupić nieruchomość za cenę niższą niż ta z wyceny rzeczoznawcy.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Opracowanie własne na podstawie:

  1. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. S. Muturi, R. Zduńczyk, Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.
  3. http://jakoszczedzacpieniadze.pl/zarabianie-na-wynajmie

Zdjęcie: Pexels.com

Zostaw komentarz