5/5 - (1 vote)

Bezpieczny kredyt 2% to nowy program rządowy, który ma na celu wspieranie młodych Polaków w kupowaniu mieszkań. W momencie pisania artykułu program został przyjęty uchwałą sejmową, ale do jego wprowadzenia mogą się jeszcze pojawić drobne zmiany. Opisujemy aktualne założenia projektu.

Podstawowe założenia rządowego programu pomocy kredytobiorcom

Sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce i na świecie w ciągu ostatnich lat spowodowała wzrost inflacji, a co za tym idzie stóp procentowych i cen kredytów. Rząd, chcąc ratować sytuację, chce wprowadzić program, który jednocześnie zapewni niższe oprocentowanie kredytów (dzięki dopłatom) oraz pozwoli na szybszą spłatę kapitału.

Rząd przewiduje, że „bezpieczny kredyt 2%” będzie udzielany:

  • osobom do 45 roku życia;
  • wyłącznie na zakup pierwszej nieruchomości.

Całkowita kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł dla 1 osoby lub 600 tys. zł dla małżeństwa lub osoby wychowującej dziecko. Bank nie będzie mógł żądać wkładu własnego powyżej 200 tys. zł. Nie będzie też mógł zażądać marży wyższej niż przy jego innych kredytach hipotecznych. Oczywiście to nie banki będą udzielać kredytów na 2% – różnica będzie pokrywana z budżetu państwa.

Czy to faktycznie 2%?

Nazwa „kredyt 2%” to chwytliwy slogan. W praktyce jednak będzie to wyglądać trochę inaczej. Dopłata do raty kredytu będzie stanowić różnicę pomiędzy stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w różnych bankach udzielających kredytów hipotecznych, a oprocentowaniem zgodnie ze stopą 2%. Oznacza to, że dopłata nie będzie pokrywać różnicy pomiędzy faktycznym oprocentowaniem kredytu przeciętnego “Kowalskiego”, a stopą 2%. Ponadto marża banku nie będzie pokrywana przez dopłatę.

W rzeczywistości przeciętny “Kowalski” będzie miesięcznie płacił ratę jak przy kredycie o stopie wynoszącej nieco poniżej 3%, co i tak jest korzystne, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że obecnie banki udzielają kredytów na ok 8%, a nawet więcej. Obecnie przeszkodą w uzyskaniu kredytu na mieszkanie dla wielu osób jest niska zdolność kredytowa. Program rządowy może wpłynąć na zmianę wytycznych i rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie procedur związanych z oceną tej zdolności. Konkretne informacje powinny pojawić się w najbliższych miesiącach.

Przeczytaj: Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Ramy czasowe programu „bezpieczny kredyt 2%”?

Zgodnie z harmonogramem program „bezpieczny kredyt 2%” ma ruszyć 1 lipca 2023 r. Przewiduje się także, że z rządowej oferty kredytobiorcy będą mogli skorzystać do 2027 roku, przy czym w kolejnych latach prawdopodobnie będą obowiązywać limity dotyczące liczby rozpatrzonych pozytywnie wniosków o zakwalifikowanie do programu. Dopłata do rat obowiązywać ma przez 10 lat od dnia zawarcia umowy kredytowej.

Po upływie 10 lat, oprocentowanie kredytu będzie takie, jak w ofercie banku, natomiast o tym, ile będzie wynosić miesięczna rata zadecyduje kilka czynników. Przede wszystkim pozostały okres kredytowania, część kapitału pozostała do spłacenia, a także poziom stóp procentowych aktualny na ten moment. Jeśli rata kredytu po zakończeniu dopłat będzie na tyle wysoka, że obciąży nadmiernie domowy budżet, kredytobiorcy będą mogli skorzystać z możliwości wydłużenia okresu spłaty kredytu o pięć lat.

Wyłącznie własne cele mieszkaniowe

Bezpieczny kredyt 2% - wyłącznie własne cele mieszkaniowe

Ustawa wprowadza zabezpieczenie spełniania podstawowego założenia tego programu, czyli wsparcia młodych Polaków w zdobyciu pierwszego własnego mieszkania, poprzez nakaz wprowadzenia się do tego mieszkania lub domu, w ciągu maksymalnie dwóch lat. Ten czas liczony jest od nabycia prawa własności w przypadku mieszkań lub domów kupowanych na rynku wtórnym, lub od zgłoszenia zakończenia budowy w przypadku budowanych domów lub mieszkań deweloperskich.

Rząd w tym momencie nie określił w jaki sposób zamieszkiwanie w danym lokalu będzie weryfikowane. Wymieniane są oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej, wizytacje terenowe dokonywane przez pracownika banku, który kredytu udzielił, a także dodatkowe kontrole, które dopiero zostaną ujęte w przepisach. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku będzie wstrzymanie dopłat do rat kredytu.

W jakich sytuacjach dopłaty do kredytu w ramach programu mogą zostać wstrzymane?

Poza sytuacją gdy nie wprowadzimy się do mieszkania, którego zakup kredytowany jest w ramach rządowego programu dopłat, inne sytuacje, które mogą spowodować wstrzymanie dopłat są łatwiejsze do zweryfikowania. Należą do nich:

  • sprzedaż nieruchomości (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego kredytobiorcy);
  • wynajęcie lub użyczenie nieruchomości;
  • zmiana sposobu użytkowania nieruchomości wykluczająca zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych;
  • nabycie przez kredytobiorcę prawa do innej nieruchomości mieszkalnej, za wyjątkiem nabycia go w drodze dziedziczenia;
  • upadłość kredytobiorcy;
  • przedterminowa spłata części kredytu, z pewnymi wyjątkami;
  • zmiana oprocentowania stałego na zmienne;

oraz dodatkowe warunki, bezpośrednio związane z warunkami udzielenia wsparcia zgodnie z ustawą.

Co istotne, praktycznie nie ma konieczności zwrotu otrzymanych dopłat. Taki obowiązek istnieje jedynie w sytuacji, gdy kredytobiorca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełniane w związku z udzieleniem bezpiecznego kredytu 2%. Kwotę udzielonych dopłat winien w takiej sytuacji zwrócić do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego w terminie 45 dni od uprawomocnienia się wyroku, wraz z odsetkami ustawowymi.

Przeczytaj: WIRON – czym jest i jak wpłynie na ratę kredytu hipotecznego?

Konto mieszkaniowe w ramach programu

Bezpieczny kredyt 2% to jeden z elementów programu “Pierwsze Mieszkanie”, który obejmuje także możliwość założenia specjalnego konta oszczędnościowego – Konta Mieszkaniowego – na które oszczędzający będę mogli otrzymać dopłaty w ramach Premii Mieszkaniowej. Będzie ona obliczana na podstawie wskaźnika inflacji lub wskaźnika zmiany wartości ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przy czym wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla uczestników programu. Zarówno premia mieszkaniowa, jak i odsetki bankowe na Koncie Mieszkaniowym będą zwolnione z podatku dochodowego.

Aby otrzymać dopłaty na Konto Mieszkaniowe należy dokonać minimum 11 wpłat w ciągu roku w wysokości sumarycznej w ciągu roku od 6000 zł do 24000 zł. Następnie kwotę uzbieraną na tym koncie można wydatkować najwcześniej po 3 latach na zakup mieszkania lub domu, albo budowę domu jednorodzinnego, inwestycje związane z mieszkaniami w spółdzielniach mieszkaniowych, TBS-ach lub Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych. Oszczędzać można dłużej, lecz po 10 latach dopłaty nie będą już udzielane.

Oczywiście uczestnikami tej części programu także mogą być jedynie osoby, które nie posiadają mieszkania, ani spółdzielczego prawa do lokalu. Jedynie rodziny, które posiadają małe dzieci i jedną nieruchomość, w której mieszkają, a chcą oszczędzać, aby przenieść się do większego lokalu – do 50 m2 jeśli mają 2 dzieci, do 70 m2 w przypadku trójki dzieci i do 90 m2 jeśli dzieci jest czworo.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Unsplash.com

Zostaw komentarz