Wawrów, lubuskie

405 975 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Mateusz Ptak

Kancelaria Komornicza, ul. Nadbrzeżna 17, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 718 02 44 / fax. 95 743 56 53

Sygnatura: Km 113/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Mateusz Ptak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2021 o godz. 13:00 pod adresem: Aula przy ul. Myśliborskiej 30, parter, wejście z prawej strony, ul. Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wlkp., odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx., położonej przy ,Wawrów, 66-431 Santok, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Sprzedaż podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem Vat, wskazana jest cena netto.

Suma oszacowania wynosi 541 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 405 975,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 130,00 zł. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 71 16001462 1876 5673 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Mateusz Ptak


Image things

Górki Noteckie, lubuskie

21 000 zł | Działka | 0.2489 ha.

  • cena: 21 000 zł
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

800 000 zł | Obiekt | 1 219,93 m2

  • cena: 800 000 zł
  • 656 za m2
Image things

Podbrzezie Dolne, lubuskie

446 600 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 446 600 zł
  • 446 600 za m2