Michałowice, opolskie

63 600 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 99,90 m2 | Parter

- 89 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Marcin Mrozek

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 4, Brzeg, 49-300 Brzeg

tel. 774162714 / fax. 774162714

Sygnatura: Km 655/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Mrozek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2021 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 61, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy , 49-313 Lubsza , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 72A, stanowiący odrębną nieruchomość, mieści się w dwulokalowym budynku mieszkalnym nr 72. Księgą wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X objęty jest lokal położony na 1 kondygnacji(naparterze i poddaszu) ,o numerze ewidencyjnym 223, w Michałowicach 72, w gminie Lubsza, w powiecie Brzeskim, w województwie Opolskim.
Na przedmiotowy lokal mieszkalny składają się następujące pomieszczenia:
na parterze - korytarz z wejściem do kuchni i do przynależnego pomieszczenia gospodarczego, oraz kuchnia.
na poddaszu – hol - spocznik schodów, 2 pokoje, łazienka ze schodami na strych, przechodnia do komórki, oraz garderoba,
o łącznej powierzchni użytkowej 99,90 m2,
oraz przynależne pomieszczenie gospodarcze w budynku niemieszkalnym na parterze, o powierzchni użytkowej 36,00 m2.
Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 135,90m2
Aktualnie w mieszkaniu zabudowane są następujące materiały, elementy wykończeniowe i wyposażenie:
okna z profilami z pcv i szybami zespolonymi, typowe; w łazience na poddaszu jedno małe okno połaciowe, drewniane;
drzwi płytowe, płycinowe, lub drewniane;
podłogi z desek pomalowane farbą olejną, obłożone wykładzinami rulonowymi, zmywalnymi lub tekstylnymi; w korytarzu wykładzina rulonowa, zmywalna; w kuchni posadzka z płytek ceramicznych; w przynależnym pomieszczeniu gospodarczym wylewka cementowa na pierwotnej posadzce kamiennej;
ściany i sufity - otynkowane tynkiem zwykłym, wapienno-cementowym, w części wyrównane gładzią gipsową, pomalowane zwyczajnie; na poddaszu w pokojach obudowy sufitowe z płyt gipsowo-kartonowych, w jednym pokoju - z zabudowanym oświetleniem; w jednym pokoju ściany oklejone tapetą; stropy ukośne ocieplone wełną mineralną pomiędzy krokwiami i w większości prowizorycznie osłonięte folią paroszczelną, w części oklejone tapetą, w holu – płytą laminowaną; w korytarzu na parterze ściany i sufit oblicowane płytą laminowaną, w kuchni w pasie lamperii ochronnej ściany oblicowane płytkami ceramicznymi; w przynależnym pomieszczeniu gospodarczym tynki zwykłe, bielone;
wyposażenie sanitarne i inne–w kuchni: zlewozmywak dwukomorowy na szafce
z elektrycznym, przepływowym podgrzewaczem wody, kuchenka na gaz butlowy, czteropalnikowa z piekarnikiem i pochłaniacz zapachów; w łazience: muszla ustępowa ze spłuczką plastikową typu dolnopłuk;
instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie z piecem na paliwo stałe zamontowanym w holu na poddaszu, wentylacja grawitacyjna.

Suma oszacowania wynosi 84 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10160014621835384240000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Mrozek


Historyczne ceny

Image things

Michałowice, mazowieckie

941 903 zł | Dom | 266,30 m2

  • cena: 941 903 zł
  • 3 537 za m2
Image things

Michałowice, małopolskie

42 241 zł | Działka | 0.2589 ha.

  • cena: 42 241 zł