Wałbrzych, dolnośląskie

52 950 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,00 m2

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

dotyczy km 2329/19 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2021 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 10 w sali nr 301, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej, składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 38 mkw, położony w Wałbrzychu  przy ul. Palisadowej 91/34, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Lokal mieszkalny należy do dłużnika: xx

Suma oszacowania wynosi 70 600,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     52 950,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 060,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do  dnia 22.03.2021 roku. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  08 10902271 0000 0005 8400 0759 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

mgr Waldemar Wójcik

    

Historyczne ceny

Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

147 560 zł | Działka | 0.124 ha.

  • cena: 147 560 zł
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

53 475 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 54,58 m2 | 1 piętro

  • cena: 53 475 zł
  • 980 za m2
Image things

Wałbrzych, Nowe Miasto

114 450 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 66,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 114 450 zł
  • 1 734 za m2