Lublin, lubelskie

392 667 zł | Dom | 153,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Michał Walewski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3, Lublin, 20-006 Lublin

tel. 81 5032159 / fax. 81 5032159

Sygnatura: Km 2350/12

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Michał Walewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx, położonej przy ul.Św.Magdaleny 5, 20-148 Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o nr ewid. 51 o powierzchni 0,0512 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczonym z garażem w przyziemiu. Powierzchnia użytkowa piwnicy- 87,6m2, łączna powierzchnia użytkowa parteru i I piętra-153,4 m2.

Suma oszacowania wynosi 589 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 392 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 900,00 zł. Rękojmia złożona w gotówce lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację- Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 41 2030 0045 1110 0000 0396 8510.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku mieszczącym się pod adresem: Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Walewski


Image things

Lublin, lubelskie

1 500 000 zł | Działka | 0.3237 ha.

  • cena: 1 500 000 zł
Image things

Lublin, lubelskie

918 750 zł | Obiekt | 482,60 m2

  • cena: 918 750 zł
  • 1 904 za m2
Image things

Lublin, lubelskie

66 975 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 66 975 zł
  • 66 975 za m2