Szczytno, warmińsko-mazurskie

135 000 zł | Mieszkanie | 37,79 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Lxx
ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż lokalu mieszkalnego

- położonego w Szczytnie przy ul. Lanca 3/54 (2 piętro) o pow. 37,79 m2

wraz z piwnicą i udziałem 13/1000 w nieruchomości wspólnej

opisanego w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X

za cenę wywoławczą 135 000,-zł.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela kancelaria syndyka. Oferty pisemne zawierające dane oferenta, proponowaną cenę zakupu oraz dowód wpłaty wadium należy składać w Kancelarii Syndyka 12-100 Szczytno

ul. Chrobrego 1/7 w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg ul. Lanca\\\"

w terminie do dnia 26.02.2021r. godz. 12. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2021r. o godz. 13. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 13 500,-zł na konto bankowe nr 14 1020 3639 0000 8902 0041 5638. Wadium oferenta, którego oferta została przyjęta będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez niego od zakupu wadium przepadnie na rzecz sprzedającego.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Historyczne ceny

Image things

Szczytno, warmińsko-mazurskie

2 678 018 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 2 678 018 zł
  • 2 678 018 za m2