Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

35 627 zł | Mieszkanie | 27,50 m2

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wlkp. zaprasza do przetargów, które odbędą się w siedzibie spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100, I piętro

I. Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny Paryskiej 14/88 o powierzchni użytkowej 27,50 m2 dla osób, które ukończyły 50 rok życia

Wymagany wkład mieszkaniowy 35 627,00 zł

Fundusz remontowy 2 000,00 zł


Przedmiotem przetargów jest kwota na jednorazową bezzwrotną wpłatę na fundusz remontowy spółdzielni.

Z uwagi na istniejący stan epidemii, osoby chętne do zawarcia umowy na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń do udziału w przetargu (z podaniem numeru telefonu) na adres siedziby Spółdzielni – ul. Wrocławska 100, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 26.02.2021r. do skrzynki przy siedzibie Spółdzielni bądź listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przetarg odbędzie się w siedzibie spółdzielni, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego, w określonym przez spółdzielnię terminie, o czym osoby chętne do udziału w przetargu zostaną pisemnie powiadomione.

Osoba wygrywająca przetarg w terminie 30 dni zobowiązana jest wpłacić na konto spółdzielni wartość wkładu mieszkaniowego/wkład mieszkaniowy plus wylicytowaną na przetargu kwotę na fundusz remontowy spółdzielni.

Mieszkania można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, nr tel.: 62 506 52 04

Wszelkie informacje dotyczące zasad przebiegu przetargów tel.: 62 506 52 27

Zastrzega się prawo unieważnienia w całości lub części przetargów bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

484 267 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 484 267 zł
  • 484 267 za m2
Image things

Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

1 093 333 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 093 333 zł
  • 1 093 333 za m2
Image things

Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

995 400 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 995 400 zł
  • 995 400 za m2