Kołobrzeg, zachodniopomorskie

170 550 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,86 m2 | 2 piętro

- 70 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu

Michał Burzyński

Kancelaria Komornicza, ul. Graniczna 6, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg

tel. 883 575 883 / fax.

Sygnatura: Km 841/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Michał Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2021 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy ul. Helsińska 8c/10, 78-100 Kołobrzeg, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni użytkowej 56,86 m2 (łącznie z pomieszczeniem przynależnym piwnicy) składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju położony na 3 kondygnacji budynku; do lokalu przynależy komórka lokatorska; lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, czterokondygnacyjnym konstrukcji tradycyjnej murowanej, dach płaski, kryty papą; udział związany z własnością lokalu wynosi 272/10000 części; zestawienie powierzchni pomieszczeń dokonane w trakcie oględzin: pokój 15,57m2, przedpokój 5,42m2, kuchnia 9,14m2, pokój 13,26m2, łazienka 3,96m2 - razem 47,35m2;

UWAGA: LOKAL MOŻNA OGLĄDAĆ W DNIACH 13, 17, 20 LUTEGO OD GODZ. 11:00 DO GODZ. 15:00

Suma oszacowania wynosi 227 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170 550,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 740,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. oddział w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 6 o nr 85 1240 6508 1111 0010 5765 3113.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu mieszczącym się pod adresem: ul. Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 78-100.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Michał Burzyński


Historyczne ceny

Image things

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

3 490 500 zł | Obiekt | 670,00 m2

  • cena: 3 490 500 zł
  • 5 210 za m2
Image things

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

3 800 000 zł | Działka | 0.8972 ha.

  • cena: 3 800 000 zł
Image things

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

231 000 zł | Lokal Użytkowy | 30,20 m2

  • cena: 231 000 zł
  • 7 649 za m2