Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

79 380 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 23,25 m2

- 1 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk xxnie prowadzącej działalności gospodarczej, ogłaszapubliczny przetarg ofertowy, nieograniczony, na sprzedaż:· Lokal mieszkalny nr 39, usytuowany w budynku przy ulicy Marii Konopnickiej 16, położonego w miejscowości Skarżysko-Kamienna, obręb 3, na działce o numerze ewidencyjnym 141/9, składający się z jednego pokoju oraz kuchni, o powierzchni użytkowej 23,25 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.Cena wywoławcza nieruchomości zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wynosi: 79 380 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych). Wadium wynosi 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Oferty oraz potwierdzenie wpłaty wadium należy składać do dnia 23 luty 2021 r. do godziny 16:00, w siedzibie biura syndyka: ul. Paderewskiego 14 lok. 8 w Kielcach, listami poleconymi, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Syndyk masy upadłości xx Oferta na zakup nieruchomości ,,Skarżysko-Kamienna” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.Termin otwarcia ofert: 24 luty 2021 r. godzina 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, sala XXV. Warunki i regulamin przetargu dostępne są w aktach sprawy GU p 152/20 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych lub w biurze syndyka. Termin oględzin nieruchomości ustalany jest telefonicznie pod nr 666 818 484.

Historyczne ceny

Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

156 300 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 69,08 m2 | 9 piętro

  • cena: 156 300 zł
  • 2 263 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

84 075 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 84 075 zł
  • 1 682 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

183 135 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 183 135 zł
  • 183 135 za m2