Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Opole, opolskie

355 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 76,50 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 355 000 zł
 • Miasto: Opole
 • Powierzchnia: 76,50 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 4 641 zł
 • Ulica: Rejtana 8
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 35 500 zł
 • Numer oferty: 95600X223895203
 • Termin wpłaty wadium: 02-03-2021 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości NR POSTĘPOWANIA:
1011/KNO/93/2021
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP
S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00 w dniu 05.03.2021 r., pok. nr 342, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13.

Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 14:00 dnia 02.03.2021 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13.

Przedmiot przetargu:
prawo własności lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Opolu przy ul. Tadeusza Rejtana 8
o powierzchni użytkowej 76,50 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni 24,70 m2 oraz
udziałem w wielkości 3683/10000 w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka
Nr 6/27, obręb 166101_1.0103, Opole o powierzchni 0,1141 ha oraz w częściach wspólnych budynku.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia
nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW
sprzedawanej nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 5
do Regulaminu.

Dla działki nr 6/27 Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr
XXXX/XXXXXXXX/X, w której jako współwłaściciele wpisani są POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA
AKCYJNA w udziale wynoszącym 3683/10000 oraz właściciele wyodrębnionych lokali z przypadającymi
im udziałami

Cena wywoławcza: 355 000,00 zł netto
Wadium: 35 500,00 zł

Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 5 000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w
dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do uzyskanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest:
1) złożenie oferty w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na przetarg NR POSTĘPOWANIA:
1011/KNO/93/2021. Nie otwierać przed godziną 11:00 dnia 05.03.2021” - Oferta powinna
zostać złożona w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do godz. 14:00 w dniu
02.03.2021 r. i spełniać warunki określone w § 2 Regulaminu, Za datę złożenia oferty przyjmuje
się termin doręczenia do PKP S.A,

Image things

Opole, opolskie

170 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 34,90 m2 | Parter

 • cena: 170 000 zł
 • 4 871 za m2
Image things

Opole, opolskie

1 800 000 zł | Działka | 0.8114 ha.

 • cena: 1 800 000 zł
Image things

Opole, opolskie

130 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 24,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 130 000 zł
 • 5 417 za m2