Chęciny, świętokrzyskie

120 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,81 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 120 000 zł
 • Miasto: Chęciny
 • Powierzchnia: 33,81 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 3 549 zł
 • Ulica: Osiedle Sosnówka 1a
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 24 000 zł
 • Numer oferty: 93292X218489867
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-26 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny ogłasza:1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Chęcinach obr. 0002 na Osiedlu Sosnówka w bloku nr 1A o powierzchni użytkowej 33,81 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 6,56 m2 i udziałem w wysokości 4037/219444 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Lokal położony jest na parterze i składa się z pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie. Lokal wymaga generalnego remontu.

Budynek nr 1A znajduje się na nieruchomości oznaczonej nr działki 1714/41 o powierzchni 0,8407 ha. Dla całej nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X. Działy III i IV wpisów nie zawierają.

Nieruchomość lokalowa posiada urządzoną księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X. W dziale III księgi ujawniono wpis: „Roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”. Dział IV wpisów nie zawiera.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłata roczna wynosząca 79,66 zł winna być wnoszona przez okres 20 lat licząc od 2019 roku na rzecz Powiatu Kieleckiego.Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 120 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Przedmiotowy lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13, tel. (41) 315 10 95 i przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych.Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 24 000,00 zł, na konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach Nr 77849300040050087254240006 BS Kielce O/Chęciny w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 lutego 2021 roku wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2021 roku o godz. 9:00

Image things

Grabowica, świętokrzyskie

27 525 zł | Działka | 1.81 ha.

 • cena: 27 525 zł
Image things

Brzezie, świętokrzyskie

54 000 zł | Obiekt | 108,00 m2

 • cena: 54 000 zł
 • 500 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

156 300 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 69,08 m2 | 9 piętro

 • cena: 156 300 zł
 • 2 263 za m2