Płosków, kujawsko-pomorskie

7 000 zł | Działka | 0.11 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 7 000 zł
 • Miasto: Płosków
 • Powierzchnia: 0.11 ha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 041303_2.0007.18/3,
 • Cena za m2: 6 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 000 zł
 • Numer oferty: 93238X218363399
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-19 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Sośno ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Płoskowie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 18/3 o pow. 0,11 ha, zapisana w księdze wieczystej KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Kraj.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.000,- zł + 23% VAT
Wadium wynosi 1.000,- zl
Przetarg odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Sośno ul. Nowa 1, sala narad.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie pieniężnej w wysokości 1.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych o/100) w terminie do 19 lutego 2021 r., na konto Urzędu Gminy Sośno - Bank Spółdzielczy Więcbork nr 10816200030000032920000110. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Sośno. Potwierdzenie wplaty wadium nalezy okazać Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę nieruchomości.

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

389 600 zł | Działka | 0.7264 ha.

 • cena: 389 600 zł
Image things

Solec Kujawski, kujawsko-pomorskie

77 250 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 77 250 zł
 • 77 250 za m2
Image things

Sulnowo, kujawsko-pomorskie

399 838 zł | Działka | 1.5566 ha.

 • cena: 399 838 zł