Wytyczno, lubelskie

24 780 zł | Działka | 1.62 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 24 780 zł
 • Miasto: Wytyczno
 • Powierzchnia: 1.62 ha
 • Województwo: lubelskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 061905_2.0021.158,
 • Cena za m2: 2 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 3 304 zł
 • Numer oferty: 92759X217241581
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-15 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1427 ze zm.), zwanej dalej
ustawą, podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Skarbowego we Włodawie przy ul. Czworobok w pokoju nr 6, odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości niezabudowanych działek numer 72/6, 158, 181, położonych w obrębie numer
0008, Nowiny, gmina Stary Brus, powiat włodawski, województwo lubelskie, oraz działki numer 2012,
Wytyczno, położonej gmina Urszulin, powiat włodawski, województwo lubelskie stanowiących własność
xx dla której Sąd Rejonowy we Włodawie prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem
XXXX/XXXXXXXX/X.


Działka nr 158 jest niezabudowana, oznaczona jest jako pastwiska, grunty zadrzewione, lasy i
grunty leśne lub rowy. Las w wieku 15-30 lat, liściasty, drobnica, gęsty, bez przecinki. W rzeczywistości
na działce nie występują pastwiska, są to głownie grunty zadrzewione lub lasy i grunty leśne. Kształt
przypomina prostokąt. Położona w małym kompleksie leśnym.

Suma oszacowania działki numer 158 o pow. 1,6200 ha położonej w obrębie Nowiny, wynosi
33.040,00 (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterdzieści złotych ),
cena wywołania jest równa 75 % sumy oszacowania i wynosi 24.780 zł (słownie:dwadzieścia
cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych).

Sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy
oszacowania. Wadium winno być złożone w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ
egzekucyjny Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie. Wadium można także wpłacić na rachunek
bankowy Urzędu Skarbowego we Włodawie nr:
NBP O/ Lublin 94101013390004461391200000 z dopiskiem „wadium - licytacja nieruchomości
XXXX/XXXXXXXX/X działka nr ...”, tak aby wadium wpłynęło na wskazany powyżej rachunek nie później
niż w dniu poprzedzającym licytację.

Image things

Tarnawatka-Tartak, lubelskie

42 600 zł | Działka | 0.1597 ha.

 • cena: 42 600 zł
Image things

Adelina, lubelskie

98 zł | Działka | 0.31 ha.

 • cena: 98 zł
Image things

Kraśnik, lubelskie

90 926 zł | Działka | 0.7244 ha.

 • cena: 90 926 zł