Gdańsk, pomorskie

277 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 34,00 m2 | 11 piętro

- 22 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 277 000 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 34,00 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 8 147 zł
 • Ulica: Jagiellońska 10G
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 11
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 13 850 zł
 • Numer oferty: 91332X213899547
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-21 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”
w Gdańsku przy u. Czarny Dwór 12 ogłasza przetarg pisemny na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Dane dotyczace lokalu


Jagiellońska 10 G/1171. Ceną wywoławczą jest kwota wskazana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.
2. Możliwość uzyskania premii gwarancyjnej z likwidacji książeczki mieszkaniowej.
Przetarg odbędzie się w siedzibie w Domu Kultury im. Raszewskiego przy ul. Śląskiej 66 B
Chętni mogą zapoznać się z w/w lokalem 18.01.2021 r. w Administracji Osiedla nr. 3 od 12 do 16 oraz 19.01.2021 r. w godz. od 10 do 12 , po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
- poz. 1 i 2 - Administracja Osiedla nr. 3 przy ul. Jagiellońskiej 4 A, tel. 58 553 - 10-11
Oferty w formie pisemnej należy złożyć osobiście w terminie do 21.01.2021r. do godz. 14:45 w Sekretariacie Spółdzielni ul. Czarny Dwór 12. Koperta powinna być zaklejona i opisana imieniem i nazwiskiem oferenta z dopiskiem „Przetarg na mieszkanie”, adres mieszkania i terminem przetargu. Na odwrocie koperty w miejscu sklejenia oferent umieszcza swoją parafkę. Oferta podpisana przez uczestnika winna zawierać: Imię, nazwisko, adres zamieszkania w przypadku osób prawnych firmę i siedzibę i wypis z KRS, adres mieszkania, którego dotyczy przetarg oraz oferowaną cenę, podpis. Uczestnicy przetargu winni być obecni w Domu Kultury w czasie jego odbywania. Wadium należy wpłacić na konto Sp-ni nr 90 1240 127 11111 0000 149 18 869 w Pekao IV O/Gdańsk. Wymagane jest, aby kwota wpłaconego przez oferenta wadium była zaksięgowana na koncie bankowym Sp-ni w dniu 21.01.2021 r. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet oferowanej ceny nabycia. W przypadku nie wygrania przetargu wadium podlega zwrotowi. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny nabycia w terminie 45 dni i nie spełni wymogów statutowych. „Regulamin przetargu” znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni (pokój nr 108, 109) telefon 58 346- 10 - 45, 58 346- 10-48 i w w/w Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej przymorze.gda.pl. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do opłaty czynszu za mieszkanie od dnia przetargu. Po spełnieniu warunków zostanie podpisany akt notarialny i założona księga wieczysta. Koszt aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej pokrywa wygrywający przetarg. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Gdańsk, Brętowo

930 000 zł | Działka | 0.0729 ha.

 • cena: 930 000 zł
Image things

Gdańsk, pomorskie

238 223 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 50,50 m2 | 1 piętro

 • cena: 238 223 zł
 • 4 717 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

3 500 000 zł | Działka | 1.8156 ha.

 • cena: 3 500 000 zł