Łódź, Śródmieście

19 140 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 19 140 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 19 140 000 zł
 • Ulica: Uniwersytecka 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 957 000 zł
 • Numer oferty: 90537X212037657
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-25 - Co to znaczy?

Opis

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie
01-224 Warszawa, ul Marcina Kasprzaka 25
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI
NA SPRZEDAŻ:
UDZIAŁÓW W PRAWACH DO ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY UL. UNIWERSYTECKIEJ 2/4


Przedmiotem sprzedaży są łącznie:
1) Udział należący do PGNiG wynoszący 2695423418722750/6292651570000000 części
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łódź
położonej w Łodzi przy ul. Uniwersyteckiej 2/4, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 189/43, 189/44,
189/47 w obrębie S-2, o pow. 0,4391 ha, oraz taki sam udział we współwłasności budynku
biurowego o powierzchni użytkowej 8.134,75 m2 oraz garaży, stanowiących odrębny od gruntu
przedmiot własności, (dalej zwany „Prawa do Nieruchomości”) oraz
2) Udział należący do PSG wynoszący 3597228151277250/6292651570000000 części w prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łódź położonej
w Łodzi przy ul. Uniwersyteckiej 2/4, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 189/43, 189/44, 189/47
w obrębie S-2, o pow. 0,4391 ha oraz taki sam udział we współwłasności budynku biurowego
o powierzchni użytkowej 8.134,75 m2 oraz garaży, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot
własności, (dalej zwane: „Prawa do Nieruchomości”).
dla której to nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X, (dalej zwana:
,,Nieruchomość’’).


Cena wywoławcza netto wynosi 19.140.000,00 zł
Wadium wynosi 957.000 zł
Wysokość postąpienia wynosi 191.400 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27.01.2021 r. o godz. 11:00
w siedzibie PGNiG S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, budynek C6,
II piętro, sala konferencyjna 206
WARUNKI PRZETARGU
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku
bankowego: 67 1600 1071 8766 1200 0000 0001 w terminie do 25.01.2021 r. z dopiskiem: „wadium
– sprzedaż udziałów w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej
przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi, stanowiącej działki ewidencyjne nr 189/43, 189/44, 189/47”.
Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto.

Image things

Łódź, Górna

3 440 000 zł | Obiekt | 1 784,30 m2

 • cena: 3 440 000 zł
 • 1 928 za m2
Image things

Łódź, Bałuty

1 350 000 zł | Działka | 0.4552 ha.

 • cena: 1 350 000 zł
Image things

Łódź, Górna

700 000 zł | Działka | 0.1551 ha.

 • cena: 700 000 zł