Łomża, podlaskie

139 200 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,04 m2 | 4 piętro

- 28 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 139 200 zł
 • Miasto: Łomża
 • Powierzchnia: 36,04 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 3 862 zł
 • Ulica: Władysława Reymonta 6
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 13 920 zł
 • Numer oferty: 90185X211213273
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-18 - Co to znaczy?

Opis

ŁSM w Łomży ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ul. Władysława Reymonta 6/14.

Przetarg odbędzie się 20 stycznia 2021 roku (środa) o godz. 9:30, w budynku Administracji Osiedla Nr 3 /świetlica, I piętro/, ul. Konstytucji 3 Maja 2 w Łomży.

Dane dot. mieszkania przy ul. Władysława Reymonta 6 m 14:

pow. użytkowa 36,04 m² /2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, balkon/,
IV piętro,
cena wywoławcza 139 200,00 zł; wadium w wysokości 13 920,00 zł należy wpłacić do dnia 18.01.2021 r. na numer konta PKO BP S.A. 52 1020 1332 0000 1702 0027 5172 (osoba wpłacająca musi posiadać rachunek bankowy).
Termin wpłaty przetargowej ceny nabycia upływa piątego dnia od daty przeprowadzenia przetargu pod rygorem przepadku wadium.
Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Os. Jantar, ul. Wyszyńskiego 8 /tel. 86 215-26-21/.
Pisemne oferty zawierające wniosek, potwierdzenie wpłaty wadium oraz załącznik dotyczący zwrotu wadium oraz zgodę współmałżonków w sytuacjach określonych w pkt. 6 rozdział III Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie lokali mieszkalnych w ŁSM w Łomży prosimy składać do dnia 18.01.2021 r. w sekretariacie ŁSM w Łomży Al. Legionów 7B w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach z dopiskiem ”NIE OTWIERAĆ” oraz podaniem imienia i nazwiska, adresu lokalu, którego dotyczy przetarg. Wymagane dokumenty do pobrania ze strony internetowej: www.lsmlomza.pl. lub pokoju nr 2 w biurze Spółdzielni.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargów udzielamy w biurze Spółdzielni, pokój nr 2 /tel. 86 2152605 lub 2152604/.

Zarząd zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Łomża, podlaskie

600 000 zł | Obiekt | 287,00 m2

 • cena: 600 000 zł
 • 2 091 za m2