Szubin, kujawsko-pomorskie

159 450 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 51,10 m2 | 3 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szubinie

Anna Groblewska

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 16, Barcin, 88-190 Barcin

tel. 52 302 03 07 / fax.

Sygnatura: KM 86/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Anna Groblewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie z siedzibą przy Plac Wolności 4, 89-200 Szubin, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: x/strong> , położonego przy Browarna 12/25, 89-200 Szubin , dla którego Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajdujący się na 4 kondygnacji składający się z 1 pokoju, 1 pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z WC oraz przynależną komórką nr 16 o powierzchni 2,66m2 o łącznej powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 51,1000m2. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, stanowiący grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5376/182.865 - XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 212 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 450,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0220 4881.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Groblewska


Image things

Szubin, kujawsko-pomorskie

483 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 483 000 zł
  • 483 000 za m2
Image things

Szubin, kujawsko-pomorskie

135 750 zł | Mieszkanie | 50,07 m2

  • cena: 135 750 zł
  • 2 711 za m2