Lubniewice, lubuskie

80 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 55,50 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie

Marcin Małuszek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9, Sulęcin, 69-200 Sulęcin

tel. 957559090 / fax. 957559090

Sygnatura: Km 2094/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie z siedzibą przy Kościuszki 30, 69-200 , pokój s. nr 13, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: xx , położonego przy os. Słowiańskie 3B/6, 69-210 Lubniewice , dla którego Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa (wyodrębniony lokal mieszkalny), położona w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie nr 3B/6, na II (ostatnim) piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Lokal ten o powierzchni użytkowej wynoszącej 55,50 m2 składa się z dwóch pokoi ( w tym jeden pokój z wydzieloną, niewielką garderobą ), kuchni z niewielką spiżarką, łazienki z wc oraz przedpokoju. Budynek, w którym usytuowany jest szacowany lokal, położony jest na działce gruntu nr 640, w obrębie nr 0024 Lubniewice.

Suma oszacowania wynosi 120 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 08:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Małuszek


Image things

Nowa Sól, lubuskie

875 000 zł | Działka | 1.7468 ha.

  • cena: 875 000 zł
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

800 000 zł | Działka | 0.9859 ha.

  • cena: 800 000 zł
Image things

Żary, lubuskie

60 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,50 m2 | 1 piętro

  • cena: 60 000 zł
  • 2 182 za m2