Sztynwag, kujawsko-pomorskie

585 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 249/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 73862.


Działając jako syndyk masy upadłości xx zawiadamiam, że Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2020 r., sygn. akt V GUp 110/19, zatwierdził warunki przetargu określone w Regulaminie Przetargu i Aukcji na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, położonym w miejscowości Sztynwag przy ul. Słonecznikowej 7, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działek 85/9, 85/10 i 85/11, o powierzchni 0,2039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi Księgę Wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X, za cenę nie niższą niż 585.000,00 zł brutto
(pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto), z zastrzeżeniem, iż zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2021 r., godz. 1500,
w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16 (decyduje data wpływu do Sądu - dotyczy to również ofert nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską).
Wadium w wysokości 58.500,00 zł (pięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset złotych) uważa się za wpłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego prowadzonego dla masy upadłości
nastąpi najpóźniej w dniu 11 stycznia 2021 r.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2021 r., godz. 945, sala 101 Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16.
Operat szacunkowy i regulamin przetargu udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka: ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 110/19 w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń.

Image things

Sokołowo Parcele, kujawsko-pomorskie

31 500 zł | Działka | 0.1 ha.

  • cena: 31 500 zł
Image things

Aleksandrów Kujawski, kujawsko-pomorskie

21 800 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 21 800 zł
  • 21 800 za m2
Image things

Jaroszewo, kujawsko-pomorskie

100 000 zł | Działka | 0.1567 ha.

  • cena: 100 000 zł