Trzebiechów, lubuskie

167 250 zł | Dom | 147,83 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 167 250 zł
 • Miasto: Trzebiechów
 • Powierzchnia: 147,83 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 1 131 zł
 • Ulica: Polna
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 22 300 zł
 • Numer oferty: 88640X207594883
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-13 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze zawiadamia, że:

14.01.2021 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu przy ulicy dr. Pieniężnego 24,w pokoju 606 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, wolnostojącym, w stanie surowym otwartym, położonej w województwie lubuskim, powiecie zielonogórskim, gminie Trzebiechów, miejscowości Trzebiechów, w obrębie ewidencyjnym 080908_2.0009, Trzebiechów, przy ul. Polnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 517, dla której Sąd Rejonowy
w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2S / 00022822 / 4. Nieruchomość jest własnością Artura Gębki.Działka gruntu posiada powierzchnię 0.1064 ha.Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części obszaru zabudowy mieszkaniowej wsi Trzebiechów, na osiedlu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, po wschodniej stronie wylotu drogi wojewódzkiej nr 317. Od strony północnej działka przylega do pasa drogowego ul. Polnej. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów leśnych.Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Polną, Lisią i Leśną z drogi wojewódzkiej. Ulica Polna posiada nawierzchnię częściowo utwardzoną, żwirową, natomiast ulice Leśne i Lisia mają nawierzchnię utwardzoną z kostki polbruku.Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza sieci infrastruktury technicznej wodociągu
i elektroenergetycznej. Sieć gazowa znajduje się w pasie drogowym ulicy Polnej, a w pasie głównej ulicy wiejskiej sieć telekomunikacyjna.Grunt jest zabudowany budynkiem stanowiącym dom jednorodzinny, wolnostojący, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z garażem, w stanie surowym otwartym, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany, przykryty dachem
z dachówki cementowej barwionej w kolorze ceglastym oraz z doprowadzeniem do budynku przyłącza energetycznego i wodociągowego.Dane techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy – 186,15 m2
Powierzchnia użytkowa – 147,83 m2
Kubatura – 848,90 m3.
Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej

z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym otwartym wynosi:

223 000,00 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące) zł.,w tym wartość gruntu:

34 000, 00 zł (trzydzieści cztery tysiące)Cena wywoławcza, za którą nieruchomość można nabyć w pierwszej licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości tj. 167 250,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu, przed wywołaniem licytacji, składa wadium w wysokości jednej dziesiątej części oszacowanej wartości tj. 22 300,00 zł, w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wadium można wpłacić prowadzącemu licytację w dniu przetargu, na pół godziny przed wywołaniem licytacji. Wpłaty można także dokonać na rachunek bankowy: NBP O/O Zielona Góra 49101017040055001391200000. Za wniesienie wadium w tej formie
przyjmuje się jednak jego zaksięgowanie na rachunku organu egzekucyjnego przed wywołaniem licytacji.

Image things

Nowogród Bobrzański, lubuskie

627 213 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 627 213 zł
 • 627 213 za m2
Image things

Witnica, lubuskie

47 000 zł | Działka | 0.0984 ha.

 • cena: 47 000 zł
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

290 000 zł | Działka | 0.8216 ha.

 • cena: 290 000 zł