Sandomierz, świętokrzyskie

38 000 zł | Mieszkanie | 36,71 m2

- 70 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Rokowania prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Rokowania odbędą się w dniu 21.01.2021 r. w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, - pok. nr 461. Część jawna zostanie przeprowadzona o godz. 10:00, część ustna zostanie przeprowadzona w tym samym dniu w odstępach nie dłuższych niż 15 min począwszy od godziny 10:15.
Przedmiotem rokowań jest zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku mieszkalnym Nr 37 przy ul. Lwowskiej w Sandomierzu, woj. świętokrzyskie, o powierzchni użytkowej 36,71 m2 wraz z 2 pomieszczeniami przynależnymi w postaci piwnicy o powierzchni 3,21 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 6,60 m2 oraz udziałem w wielkości 4652/66461 w częściach wspólnych budynków i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, a także udziału w wielkości 4652/66461 w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 435/12 o pow. 0,2099 ha, obręb 0005 SANDOMIERZ PRAWOBRZEŻNY.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą Nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Na zbycie nieruchomości odbyły się poprzednio cztery przetargi zakończone wynikiem negatywnym w dniach: 12.11.2019 r., 14.01.2020 r., 19.06.2020 r. i 10.11.2020 r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do dz. III kW sprzedawanej nieruchomości zawiera informacja do rokowań stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu.
Cena minimalna: Wysokość zaliczki:
38 000,00 zł netto
3 800,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VATO ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki o jego naliczenia.

Historyczne ceny

Image things

Sandomierz, świętokrzyskie

135 150 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 65,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 135 150 zł
  • 2 070 za m2
Image things

Sandomierz, świętokrzyskie

148 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 43,10 m2 | 3 piętro

  • cena: 148 000 zł
  • 3 434 za m2