Brzeg, opolskie

81 350 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 55,15 m2

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2021r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku w Brzegu, przy ul. Generała Andersa 3. Budynek, wzniesiono w 1887 roku, jako wielorodzinny ze więźbą dachową, krytą dachówką – w latach poprzednich remontowany (w tym wymiana pokrycia dachu).

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 55,15 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej – działki nr 859/2 a.m. 11 o powierzchni 0,0454 ha – w udziale wynoszącym 74/1000 części. Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

położonej: 49-300 Brzeg, ul. Gen Andersa 3/1,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X


Suma oszacowania wynosi 122 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 81 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 200,00zł.
Rękojmię należy wpłacać na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Brzeg, opolskie

103 650 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 64,20 m2 | 3 piętro

  • cena: 103 650 zł
  • 1 614 za m2
Image things

Brzeg, opolskie

101 000 zł | Działka | 0.1951 ha.

  • cena: 101 000 zł
Image things

Brzeg, opolskie

96 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,10 m2 | 3 piętro

  • cena: 96 750 zł
  • 1 694 za m2