Dęblin, lubelskie

80 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,08 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 80 750 zł
 • Miasto: Dęblin
 • Powierzchnia: 38,08 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 2 121 zł
 • Ulica: Staszica 5
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 87358X204592439
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-11 - Co to znaczy?

Opis

syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej xxIX GUp 134/18 Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ogłasza, iż posiada do sprzedaży z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość oznaczoną jako lokal mieszkalny nr 20, położony w Dęblinie przy ul. Staszica 5, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC, o łącznej powierzchni 38,08 m.kw, położony na II piętrze, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 6,48 m.kw oraz udziałem w częściach wspólnych w wysokości 4456/ 188930 dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Rykach prowadzi księgę wieczystą LU1Y/ 00016865/7 za cenę nie niższą niż 85% ceny wynikającej z operatu szacunkowego biegłej Anny Trockiej – Smoleńskiej ( uprawnienie nr 4921) z dnia 25 lipca 2019r. tj. za kwotę 80.750 zł ( osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)
Oferty kupna należy składać pisemnie - listownie lub osobiście w biurze syndyka ( ul. Popijarska 5, 24-300 Opole Lubelskie) do dnia 11 stycznia 2021 r. w zamkniętej kopercie z napisem „Anna Barbara Drachal – sprzedaż nieruchomości oferta”. W przypadku przesłania oferty listownie, jako dzień złożenia oferty liczy się dzień nadania oferty do biura syndyka. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w biurze syndyka przy ul. Popijarskiej 5, 24-300 Opole Lubelskie. Kryterium wyboru oferty stanowi cena. W razie zmiany terminu rozpatrzenia ofert oferenci zostaną poinformowani telefonicznie. Szczegółowy regulamin sprzedaży dostępny w kancelarii syndyka.

Image things

Dęblin, lubelskie

318 919 zł | Dom | 128,94 m2

 • cena: 318 919 zł
 • 2 473 za m2