Sitkówka, świętokrzyskie

94 943 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 66,90 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kielcach


Jolanta Piwowarczyk


Kancelaria Komornicza, B.Głowackiego 5, kielce, 25-368 Kielce


tel. 413682441 / fax. 41 368 24 41


Sygnatura: KM 75/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2021 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój 26, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Sitkówka 33/1, 26-052 Sitkówka-Nowiny, dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składający się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 66,90 m2, położony na parterze w budynku wielolokalowym mieszkalnym, w technologii tradycyjnej. Lokal nie posiada balkonu, do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,20 m2. Budynek z lat pięćdziesiątych.


Suma oszacowania wynosi 126 591,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 943,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 659,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/KIELCE 17102026290000950200158683.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyJolanta PiwowarczykImage things

Winiary, świętokrzyskie

8 717 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 8 717 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

65 000 zł | Działka | 0.1023 ha.

  • cena: 65 000 zł
Image things

Staszów, świętokrzyskie

864 713 zł | Obiekt | 1 136,80 m2

  • cena: 864 713 zł
  • 761 za m2