Starachowice, świętokrzyskie

286 500 zł | Dom | 118,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Gotfryd Nowak

Kancelaria Komornicza, Staszica 13, Starachowice, 27-200 Starachowice

tel. 41 275 43 47 / fax. 41 275 43 47

Sygnatura: KM 886/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2021 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy Niepodległosci 63, 27-200 Starachowice , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
położona
w Starachowicach przy al. Niepodległości 63 stanowiąca położoną w obrębie 04 działkę ewidencyjną nr 1181
o powierzchni 0,1524 ha zabudowaną murowanym częściowo podpiwniczonym parterowym domem mieszkalnym
z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 118,70 m2 mającej urządzona księgę wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach.

Suma oszacowania wynosi 382 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 286 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 53102026740000250200032672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Gotfryd Nowak


Image things

Starachowice, świętokrzyskie

120 000 zł | Lokal Użytkowy | 43,90 m2

  • cena: 120 000 zł
  • 2 733 za m2
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

75 000 zł | Działka | 0.0302 ha.

  • cena: 75 000 zł
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

565 800 zł | Działka | 0.8166 ha.

  • cena: 565 800 zł